Avaleht

PostHeaderIcon Võnnus alustab uus soojatootja

Alates sellest suvest hakkab Võnnus sooja tootma Eesti kapitalil põhinev soojamajandusettevõte SW Energia OÜ, kes plaanib Võnu katlamaja põhjalikult rekonstrueerida.

Jaanuaris võitis SW Energia Võnnu valla poolt korraldatud riigihankel rendikonkursi uue soojustootmisvarade rentniku leidmiseks. Valla eesmärk oli leida valla kaugküttevõrkude jaoks uus soojatootja, kes suudaks kaasata investeeringuid ning rekonstrueerida vana ja amortiseerinud katlamaja.

SW Energia sobis kosilaseks hästi: 18-aastase kogemusepagasiga ettevõtte hoole all on enam kui 200 katlamaja üle Eesti, ka on SW Energial ette näidata mitukümmend Keskkonnainvesteeringute Keskuse toel edukalt hakkpuidule üle viidud katlamaja.

Loe lisa...

 

PostHeaderIcon Hea veeteenuse tarbija!

Võnnu Vallavolikogu otsusega nr 5, 23.02.2017 on AS Emajõe Veevärk määratud alates 01.06.2017 haldama Võnnu alevikus ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rajatisi ja osutama veetarbijale veeteenust.

Seoses sellega kaasnevad veetarbijale mõningased muutused:

*  AS Emajõe Veevärk sõlmib kõigi veeteenuse tarbijatega uued teenuseosutamise (tarbimis)lepingud ja liitumislepingute puudumisel ka liitumislepingud. Lepinguid saab vormistada AS Emajõe Veevärk kontoris Tartus Sõbra 56 (kolmas korrus), samuti posti või e-posti vahendusel.
NB! Lepingud sõlmitakse kinnistu omanikuga või kui kinnistu kuulub mitmele omanikule, siis kaasomanike volitatud esindajaga (kortermajade puhul ühistu esindajaga). Kortermajade puhul tuleb esindajal esitada korteriomanike volitus, korteriühistutel registrikaardi väljavõte. Lepingute vormistamiseks palume esitada omaniku isikutunnistuse koopia ning kinnisturaamatu väljavõte. Kui veeteenuse tarbijal kehtivat liitumislepingut esitada ei ole, vormistame liitumislepingu kehtiva Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduses sätestatult. Olemasolevad veeteenuse kasutajad lepingu (te) ümbervormistamise eest tasu maksma ei pea.

*  Kõikidele veeteenuse kasutajatele paigaldatakse vee-ettevõtte poolt tasuta kaugloetavad veearvestid ja peale seda ei ole vaja teatada vee-ettevõttele arvesti näite, andmed laekuvad automaatselt kuu viimase päeva kella 23.59 seisuga vee-ettevõtjale.

*  AS Emajõe Veevärk klientidele hakkab 01.06.2017 kuupäevast kehtima AS-le Emajõe Veevärk Konkurentsiameti otsusega nr 9.1-3/13-011 kehtestatud vee- ja kanalisatsiooniteenuse hind 3,313 €/m3 koos käibemaksuga. Tasu võetud vee eest on 1,463 €/m3 koos käibemaksuga ning tasu reovee ärajuhtimise ning puhastamise eest on 1,850 €/m3 koos käibemaksuga.

*  Klienditeenindusega saab kontakti telefonidel 7 311 843, 7 311 842 või e-posti teel See e-posti aadress on kaitstud spämmirobotide vastu. E-posti aadressi nägemiseks peab olema JavaSkripti kasutamine olema lubatud. . Avariidest ühisveevärgi ja kanalisatsiooni rajatistel saab teatada 5 155 077. Kinnistusiseste avariide lahendamine on tasuline teenus.

Loe lisa...

 

PostHeaderIcon Haaslava, Mäksa ja Võnnu vallad edastasid ühinemisdokumendid Tartu Maavanemale

PRESSITEADE 29.12.2016

Haaslava, Mäksa ja Võnnu vallad edastasid volikogudes heakskiidu saanud ühinemisdokumendid Tartu Maavanemale

Jõulupühade-eelsel nädalal kogunesid kolme valla volikogud ning kinnitasid suure enamuse toetusel ühinemislepingu koos lisadega. Dokumentide esitamine ettenähtud ametiasutustele, kes nüüd oma protseduure peavad ellu viima, oli vajalik veel enne 2016 aasta lõppu.

„Teeb heameelt, et oleme pingelises ajagraafikus püsides jõudnud konstruktiivse tulemuseni ning ühinevate valdade baasil tekkivas Kastre vallas tagatakse elanikele arenev elukeskkond ja kvaliteetsed avalikud teenused,“ sõnas Võnnu vallavanem Teet Helm.

Ühinemislepingu avalikule väljapanekule suunamise hetkel elas kolmes vallas kokku 4817 elanikku. „Oleme ennastki üllatades suutnud vähem kui pooleteise kuuga kasvatada ühinevate valdade elanike arvu tänaseks 5037-ni. Sellega oleme täitnud varuga haldusreformiseaduses sätestatud miinimumkriteeriumi ning liites siia juurde ka Meeksi vallast Kastre valla suunas ühinevad Rõka ja Järvselja külad, oleme väga lähedal 5100 elanikuni jõudmisele,“ lisas Haaslava vallavanem Priit Lomp.

Mäksa vallavanem Timo Reinthal lausus, et suur töö algab aga alles nüüd. „Vajalik on töötada välja alusdokumendid ja struktuur, samuti korraldada sümboolikakonkurss. Oleme võtnud eesmärgiks, et elanike jaoks oleks üleminek uude olukorda võimalikult sujuv,“ sõnas Reinthal.

Ühinevate omavalitsuste nimeks saab Kastre vald, keskusega Kurepalu külas. Teenuskeskused jäävad elanikke teenindama nii tänase Mäksa valla territooriumile kui ka Võnnu alevikku. 2017. aastal toimuvate kohalike omavalitsuste volikogude valimisel valitakse 17 vallavolikogu liiget ühes valimisringkonnas.

Riigi poolt makstavat ühinemistoetust kasutatakse ühinemiskulude katmiseks ning piirkondades vajalike investeeringute tegemiseks. Nii saavad tänase Haaslava valla elanikud turvalise kergliiklustee Tartu linna suunal, Mäksal rekonstrueeritakse Melliste Lasteaed-Algkooli hoone ning Võnnu kooli juurde rajatakse kaasaegne spordistaadion.

Lisainfo:
Priit Lomp, Haaslava vallavanem 56982166
Timo Reinthal, Mäksa vallavanem 53480755
Teet Helm, Võnnu vallavanem 5055297

Allikas: http://www.haaslava.ee/?page=1&view=1086

Viimati uuendatud (Reede, 30 Detsember 2016 13:43)