Avaleht

PostHeaderIcon Huvihariduse ja huvitegevuse osalustasude toetus ja transporditoetus

Toetuse määramisel lähtutakse Võnnu Vallavolikogu 12.10.2017.a määrusest nr 13 „Huvihariduse ja huvitegevuse kord“. Eesmärk on soodustada Võnnu valla 7-19 aastaste laste ja noorte huviharidusega ja huvitegevusega tegelemist, milleks puuduvad samal tasemel võimalused Võnnu valla territooriumil. Ühe toetatava kohta antakse huvihariduses või huvitegevuses osalemisega seotud toetusi tagasiulatuvalt alates 01.09.2017.a kuni 31.12.2017.a. Arvestust peetakse ja kulusid kaetakse tegeliku osalemise järgi kuu põhiselt.

Huvihariduse ja huvitegevuse osalustasude toetuse taotlemiseks esitab toetatav või tema seaduslik esindaja vallavalitsusele taotluse, milles on märgitud toetatava ja tema esindaja andmed ja informatsioon huvihariduses ja huvitegevuses osalemise kohta väljaspool Võnnu valda. Osalustasu toetuse määr on kuni 30 eurot kalendrikuus.

Taotlusele lisatakse huviharidust või huvitegevust andva organisatsiooni andmed ja kinnitus toetatava osalemise kohta tegevuses, milleks toetust taotletakse.

Huvihariduses või huvitegevuses osalemise sõidukulude kompenseerimiseks (transporditoetus) esitab toetatav või tema seaduslik esindaja põhjendatud taotluse.

Transporditoetust antakse kuni 100% ulatuses kuludokumentide alusel puudega lapse vanemale, paljulapselistele või üksikvanemaga peredele.

Taotluse vorm on leitav Võnnu valla koduleheküljel. Taotluse vormi võib paberkandjal saada/küsida Võnnu sotsiaalnõunikult või lastekaitsespetsialistilt.

Taotlused esitada aadressil: Võnnu Vallavalitsus Võnnu alevik Võnnu vald Tartumaa 62401 või e-posti teel: See e-posti aadress on kaitstud spämmirobotide vastu. E-posti aadressi nägemiseks peab olema JavaSkripti kasutamine olema lubatud.

Lisainfo: Võnnu sotsiaalnõunik Iiri Sepping, tel. 53414206, e-post: See e-posti aadress on kaitstud spämmirobotide vastu. E-posti aadressi nägemiseks peab olema JavaSkripti kasutamine olema lubatud.

Taotluse VORM

 

PostHeaderIcon Täiskasvanute hambaravihüvitisest Tartumaal

Tänavu 1. juulist kehtib igale ravikindlustusega täiskasvanule aastas vähemalt 30-eurone hambaravihüvitis. Kuna summa ei kandu üle järgmisesse kalendriaastasse, tasub tänavune hüvitis enne aasta lõppu ära kasutada.

Tänaseks on täiskasvanute hambaravihüvitist kasutanud 22 tuhat inimest üle Eesti ligi 900 tuhande euro eest. Hüvitist saab kasutada kokku 138 hambaravikabinetis.

Tartu maakonnas saab täiskasvanute hambaravihüvitist 13. septembri seisuga kasutada 25 kohas: Tartus Blendent OÜ, City Hambakliinik OÜ, Dentical OÜ, Eda Asseri Hambaravi, Juhanson Hambaravi OÜ, K&M MEDICINE OÜ, Kaaries OÜ, Liivati Hambaravikabinet OÜ, Med&Dent OÜ, S. Vene Hambaravi OÜ, SA Tartu Ülikooli Kliinikum (kahes asukohas), Stomer OÜ ja ULMA Tervisepunkt OÜ. Elvas Elva Hambaprotees OÜ, Elva Hambaravi OÜ (kahes asukohas), Piret Pedak Hambaravi. Mäksa vallas Dentales OÜ, Kambja vallas Dentales OÜ, Laeva vallas Hambaravi Lii Uibonurm, Võnnu vallas Liivati Hambaravikabinet, Ülenurme vallas Liivati Hambaravikabinet OÜ, Puhja vallas Rannu Hambaravi OÜ ja Rannu vallas Rannu Hambaravi OÜ.

Tartu maakonnas on täiskasvanute hambaravihüvitist tänaseks kasutanud 4700 inimest, sh 30eurost hüvitist 2400 inimest ja 85eurost hüvitist 2300 inimest kokku 178 tuhande euro eest.

Loe lisa...

 

PostHeaderIcon Mäksa, Haaslava ja Võnnu valdade mehed ja naised! Tulge segarühma tantsima!

See sobib sulle kui:

otsid head trenni;
armastad liikumist;
tahad murda argirutiini;
meeldib esineda;
olla osake Eesti rahvakultuurist;
muusikat kuulates hakkab jalg tatsuma;
oled unistanud tantsupeole minekust.


Oma tantsusoovist anna meile teada hilemalt 22. septembriks.

Üllele See e-posti aadress on kaitstud spämmirobotide vastu. E-posti aadressi nägemiseks peab olema JavaSkripti kasutamine olema lubatud. või 5855 993
Rasmusele See e-posti aadress on kaitstud spämmirobotide vastu. E-posti aadressi nägemiseks peab olema JavaSkripti kasutamine olema lubatud. või 5373 5838
Peebule See e-posti aadress on kaitstud spämmirobotide vastu. E-posti aadressi nägemiseks peab olema JavaSkripti kasutamine olema lubatud. või 508 2255


 

PostHeaderIcon Alates 1. oktoobrist 2017 vahetub jäätmevedaja

Anname teada, et AS Eesti Keskkonnateenused ja Võnnu, Mäksa ja Meeksi valla vahel sõlmitud jäätmeveo lepingu tähtaeg lõpeb 30.09.2017.

Alates 1. oktoobrist 2017.a hakkab Võnnu, Mäksa ja Meeksi  valla jäätmeveo piirkonnas olmejäätmeid vedama uue riigihanke parimaks pakkujaks tunnistatud Ragn-Sells AS. Korraldatud jäätmeveo leping kestab kolm aastat ja selle lõpptähtaeg on 30. september 2020.

AS Ragn-Sells saadab kõikidele jäätmevaldajatele, kohalikult omavalitsuselt saadud registriandmetele tuginedes, uued eeltäidetud jäätmeveo lepingud koos veograafikutega orienteeruvalt ühe kuu jooksul enne veoperioodi algust.

Tõrgeteta teenuse osutamiseks on vajalik allkirjastada uus jäätmeveoleping täpsustamaks mahutite suurust, väljaveo sagedust, veo- ja postiaadresse, kontaktandmeid jm olulist infot ning postitada leping vedajale tagasi.

Juhul kui Ragn-Sells AS poolt saadetud eeltäidetud leping pole jõudnud jäätmevaldajani palume kindlasti võtta ühendust vedaja klienditeenusega või Võnnu Vallavalitsusega, telefonil 53414205 või e-posti aadressil See e-posti aadress on kaitstud spämmirobotide vastu. E-posti aadressi nägemiseks peab olema JavaSkripti kasutamine olema lubatud. .

Konteinerid hakatakse tühjendama järgmiste hindadega:

Loe lisa...

 

PostHeaderIcon Hea veeteenuse tarbija!

Võnnu Vallavolikogu otsusega nr 5, 23.02.2017 on AS Emajõe Veevärk määratud alates 01.06.2017 haldama Võnnu alevikus ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rajatisi ja osutama veetarbijale veeteenust.

Seoses sellega kaasnevad veetarbijale mõningased muutused:

*  AS Emajõe Veevärk sõlmib kõigi veeteenuse tarbijatega uued teenuseosutamise (tarbimis)lepingud ja liitumislepingute puudumisel ka liitumislepingud. Lepinguid saab vormistada AS Emajõe Veevärk kontoris Tartus Sõbra 56 (kolmas korrus), samuti posti või e-posti vahendusel.
NB! Lepingud sõlmitakse kinnistu omanikuga või kui kinnistu kuulub mitmele omanikule, siis kaasomanike volitatud esindajaga (kortermajade puhul ühistu esindajaga). Kortermajade puhul tuleb esindajal esitada korteriomanike volitus, korteriühistutel registrikaardi väljavõte. Lepingute vormistamiseks palume esitada omaniku isikutunnistuse koopia ning kinnisturaamatu väljavõte. Kui veeteenuse tarbijal kehtivat liitumislepingut esitada ei ole, vormistame liitumislepingu kehtiva Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduses sätestatult. Olemasolevad veeteenuse kasutajad lepingu (te) ümbervormistamise eest tasu maksma ei pea.

*  Kõikidele veeteenuse kasutajatele paigaldatakse vee-ettevõtte poolt tasuta kaugloetavad veearvestid ja peale seda ei ole vaja teatada vee-ettevõttele arvesti näite, andmed laekuvad automaatselt kuu viimase päeva kella 23.59 seisuga vee-ettevõtjale.

*  AS Emajõe Veevärk klientidele hakkab 01.06.2017 kuupäevast kehtima AS-le Emajõe Veevärk Konkurentsiameti otsusega nr 9.1-3/13-011 kehtestatud vee- ja kanalisatsiooniteenuse hind 3,313 €/m3 koos käibemaksuga. Tasu võetud vee eest on 1,463 €/m3 koos käibemaksuga ning tasu reovee ärajuhtimise ning puhastamise eest on 1,850 €/m3 koos käibemaksuga.

*  Klienditeenindusega saab kontakti telefonidel 7 311 843, 7 311 842 või e-posti teel See e-posti aadress on kaitstud spämmirobotide vastu. E-posti aadressi nägemiseks peab olema JavaSkripti kasutamine olema lubatud. . Avariidest ühisveevärgi ja kanalisatsiooni rajatistel saab teatada 5 155 077. Kinnistusiseste avariide lahendamine on tasuline teenus.

Loe lisa...