Avaleht

PostHeaderIcon Kodutoetuse taotlusvooru avamine

Taotlusvoor avatakse 29.mail 2017, taotluste esitamise tähtaeg on 30.juuni 2017.

Riiklik tagastamatu toetus eluasemetingimuste parandamiseks ja kaasajastamiseks on mõeldud lasterikastele peredele, kus kasvab vähemalt kolm kuni 19-aastast  (kaasa arvatud) last ning kelle 2016. aasta keskmine maksustatav tulu ühe leibkonnaliikme kohta on kuni 355 eurot.
Toetusskeemi sihtgrupiks on madala sissetulekuga leibkonnad, kellel puudub kas leibkonna vajadustele vastav eluase või olemasolev eluase ei vasta elementaarsetele elamistingimustele (sealjuures puudub vee- ja kanalisatsioonisüsteem või pesemisvõimalus, katus ei ole vettpidav või küttekolded ei taga eluaseme optimaalset siseõhu temperatuuri).

Loe lisa...

 

PostHeaderIcon Võnnu Vallavalitsus algatas riigihanke "Teenuste kontsessiooni andmine korraldatud jäätmeveoks Võnnu, Mäksa ja Meeksi vallas"

Võnnu Vallavalitsus korraldab avatud hankemenetlusega riigihanke "Teenuste kontsessiooni andmine korraldatud jäätmeveoks Võnnu, Mäksa ja Meeksi vallas".

Pakkumuste esitamise tähtaeg on 06.06.2017 kell 10:00.

Hankedokumendid kättesaadavad e-riigihangete registris aadressil:

https://riigihanked.riik.ee/register/hange/186477

Hankedokumentide saamiseks peab huvitatud isik olema sisse logitud e-riigihangete keskkonnas, kasutatakse elektroonilist menetlust.
Selgituste ja lisadokumentide saamine on võimalik e-riigihangete keskkonnas internetis aadressil https://riigihanked.riik.ee. Samas toimub pakkumuste esitamine.

 

PostHeaderIcon Kastre valla sümboolika leidmise lähteülesande kinnitamine ja ideekonkursi väljakuulutamine

LISA 1 Mäksa Vallavalitsuse 18.04.2017. a korralduse nr 47 juurde

Kastre valla sümboolika leidmise
ideekonkursi lähteülesanne


1.   Eesmärk
Konkursi korraldab Mäksa Vallavalitsus, reg. nr. 75015226, aadress Poka tee 39, Poka küla, Mäksa vald, 62308 Tartu maakond. Konkursi eesmärk on leida loodava Kastre valla ametiasutuse sümboolika motiiv, mida saab kasutada valla vapil, lipul, ametlikus dokumentatsioonis ja elektroonilistes väljundites.

2.    Konkursi tingimused
2.1.    Konkursi läbiviimise aeg on 20.04.2017-19.06.2017. Konkursitöö tuleb esitada Mäksa vallavalitsuse aadressile See e-posti aadress on kaitstud spämmirobotide vastu. E-posti aadressi nägemiseks peab olema JavaSkripti kasutamine olema lubatud. või Poka tee 39, Poka küla, Mäksa vald, 62308 Tartumaa hiljemalt 19.06.2017.a.
2.2.    Esitatavate tööde arv ei ole piiratud.
2.3.    Konkursi preemiafond on  2000 eurot. Nõuetekohaselt esitatud ja komisjoni hinnangul kolmele parimale tööle masktakse 500 eurot.
2.4.    Nõuetekohaselt esitatud ja sümboolika edasisel väljatöötamisel kasutatava idee esitaja saab lisapreemia summas 500 eurot. Juhul kui kasutatakse mitme konkursile esitatud töö motiive, jagatakse lisapreemia võrdsetes osades.
2.5.    Preemia saanud töö autor loovutab kõik õigused konkursile esitatud  tööle Mäksa Vallavalitsusele.

3.    Nõuded esitatavale tööle

Loe lisa...

 

PostHeaderIcon Haaslava, Mäksa ja Võnnu vallad edastasid ühinemisdokumendid Tartu Maavanemale

PRESSITEADE 29.12.2016

Haaslava, Mäksa ja Võnnu vallad edastasid volikogudes heakskiidu saanud ühinemisdokumendid Tartu Maavanemale

Jõulupühade-eelsel nädalal kogunesid kolme valla volikogud ning kinnitasid suure enamuse toetusel ühinemislepingu koos lisadega. Dokumentide esitamine ettenähtud ametiasutustele, kes nüüd oma protseduure peavad ellu viima, oli vajalik veel enne 2016 aasta lõppu.

„Teeb heameelt, et oleme pingelises ajagraafikus püsides jõudnud konstruktiivse tulemuseni ning ühinevate valdade baasil tekkivas Kastre vallas tagatakse elanikele arenev elukeskkond ja kvaliteetsed avalikud teenused,“ sõnas Võnnu vallavanem Teet Helm.

Ühinemislepingu avalikule väljapanekule suunamise hetkel elas kolmes vallas kokku 4817 elanikku. „Oleme ennastki üllatades suutnud vähem kui pooleteise kuuga kasvatada ühinevate valdade elanike arvu tänaseks 5037-ni. Sellega oleme täitnud varuga haldusreformiseaduses sätestatud miinimumkriteeriumi ning liites siia juurde ka Meeksi vallast Kastre valla suunas ühinevad Rõka ja Järvselja külad, oleme väga lähedal 5100 elanikuni jõudmisele,“ lisas Haaslava vallavanem Priit Lomp.

Mäksa vallavanem Timo Reinthal lausus, et suur töö algab aga alles nüüd. „Vajalik on töötada välja alusdokumendid ja struktuur, samuti korraldada sümboolikakonkurss. Oleme võtnud eesmärgiks, et elanike jaoks oleks üleminek uude olukorda võimalikult sujuv,“ sõnas Reinthal.

Ühinevate omavalitsuste nimeks saab Kastre vald, keskusega Kurepalu külas. Teenuskeskused jäävad elanikke teenindama nii tänase Mäksa valla territooriumile kui ka Võnnu alevikku. 2017. aastal toimuvate kohalike omavalitsuste volikogude valimisel valitakse 17 vallavolikogu liiget ühes valimisringkonnas.

Riigi poolt makstavat ühinemistoetust kasutatakse ühinemiskulude katmiseks ning piirkondades vajalike investeeringute tegemiseks. Nii saavad tänase Haaslava valla elanikud turvalise kergliiklustee Tartu linna suunal, Mäksal rekonstrueeritakse Melliste Lasteaed-Algkooli hoone ning Võnnu kooli juurde rajatakse kaasaegne spordistaadion.

Lisainfo:
Priit Lomp, Haaslava vallavanem 56982166
Timo Reinthal, Mäksa vallavanem 53480755
Teet Helm, Võnnu vallavanem 5055297

Allikas: http://www.haaslava.ee/?page=1&view=1086

Viimati uuendatud (Reede, 30 Detsember 2016 13:43)