Avaleht Avalik teave

PostHeaderIcon avalik teave

Võnnu valla arendusprojektid:

2017.a


LEADER meetme toel on elluviidud
projekt "Discgolfi rada Võnnu noortele".
Tulemus: Projektiga on  soetatud discgolfi varustus, eesmärgiga
luua piirkonna noortele aktiivne vabaaja veetmise võimalus.

2016.a.

SA Keskkonnainvesteeringute Keskus ja Ühtekuuluvusfond
Meetme tegevus: Soojamajanduse arengukava koostamine"
Projekt" Võnnu valla Võnnu aleviku soojamajanduse arengukava"
Projekti kogumaksumus 3342,00 EUR
Eraldatud toetus 3007,80 EUR
Projekti periood: 21.09.2015- 31.03.2016
Tulemus/kokkuvõte: Võnnu  Vallavolikogu poolt 24.03.2016 määrusega nr 4 kinnitatud
"Võnnu valla Võnnu aleviku soojamajanduse arengukava 2016-2026"

2015.a.

Keskkonnaprogramm
Projekt "Võnnu aleviku reoveekogumisala ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni rekonstrueerimine I etapp" (teostatud)
Projekti kogumaksumus 193 047,96 EUR.
Eraldatud toetus 164 089,96 EUR
Projekti toetas SA Keskkonnainvesteeringute Keskus
Projekti algus: aprill 2015 ja lõpp: 30 november 2015.
Tulemus: Võnnu aleviku ühisveevärgi ja -kanalisatsioon I etapp on rekonstrueeritud.

Regionaalsete investeeringutoetuste andmise programm
Projekt "Võnnu Lasteaed Värvuke vundamendi soojustamine ja rekonstrueerimine"
Projekti kogumaksumus 47881,84 EUR
Eraldatud toetus 31 956 EUR
Tulemus: Võnnu lasteaia hoone vundament on soojustatud ja rekonstrueeritud.

2014.a.

EAS Peipsiveere programm
Projekt EU48044 "Gustav Suitus majamuuseumi väljaarendamine
(veevarustuse ja kanalisatsiooni väljaehitamine)
Projekti kogumaksumus 20657,15
Eraldatud toetus 17558,57

Leader-meetme raames antav projektitoetus (MAK meede 4)
Projekt "Gustav Suitsu majamuuseumi väljaarendamine III etapp (fassaaditööd)
Projekti kogumaksumus: 20 067,60 EUR.
Eraldatud toetus 15 050. 70 EUR.

Regionaalsete investeeringutoetuste andmise programm
Projekt "Võnnu Lasteaed Värvuke keskküttesüsteemi rekonstrueerimine"
Projekti kogumaksumus 21 749,17 EUR.
Eraldatud toetus 18 486,79 EUR

2013.a.

Regionaalsete investeeringutoetuste andmise programm
Projekt "Võnnu Lasteaed Värvuke katuse rekonstrueerimine“
Projekti kogumaksumus 100 354,60 EUR.
Eraldatud toetus 31 956,00 EUR
Projekti toetab Regionaalsete investeeringute andmise programm.

EAS Peipsiveere programm
Projekt "Gustav Suitsu majamuuseumi väljaarendamise II etapp"
Projekti kogumaksumus 51 841,20 EUR
Eraldatud toetus 32 000 EUR

Keskkonnaprogramm
Projekt "Võnnu aleviku vee- ja kanalisatsiooni tööprojekti koostamine“
Projekti kogumaksumus 20 000 EUR-i.
Eraldatud toetus 17 000 EUR-i.
Projekti toetab SA Keskkonnainvesteeringute Keskus Keskonnaprogrammist.


Väljavõte Võnnu Vallavalitsuse 27.I.2015.a. protokollist nr 4.

*Võnnu valla lehes seoses Riigikogu valimisega valimisreklaami avaldamisest (H. Peiker ja T. Muru);

KUULATI: H. Peikeri ettekannet ja T. Muru selgitusi.

OTSUSTATI: Avaldada Võnnu Vallavalitsuse kodulehel rubriigi Avalik teave all teade, et Riigikogu valimistel kandidaatidena üles seatud üksikisikud ja erakonnad võivad avaldada oma valimisreklaami Võnnu valla Infolehes.

Valimisreklaami hind: A-4  30 eurot ja ½ A-4-st 15 eurot.

 

Väljavõte õige!

Üllar Reino
vallasekretär