Avaleht Ehitus ja keskkond Keskkonnainfo

PostHeaderIcon Keskkonnainfo

Võnnu valla keskkonnaküsimustega sh. jäätmekäitlusega tegeleb:
Vallavanema abi Helbe Peiker
vastuvõtt: teisipäev 8.00- 12.00 ja 14.00- 16.00; reede 8.00- 12.00.
E-post: See e-posti aadress on kaitstud spämmirobotide vastu. E-posti aadressi nägemiseks peab olema JavaSkripti kasutamine olema lubatud.
tel: 53414205

JÄÄTMEMAJANDUS

Korraldatud jäätmevedu

Alates 01.10.2017 osutab segaolmejäätmete teenuse osutamist valdades hankes odavama pakkumise teinud Ragn-Sells AS.

TEENUSTE HINNAKIRI
Meeksi, Mäksa ja Võnnu valdade teenuste hinnakiri

Kõik piirkonnas asuvad jäätmevaldajad, nii eramajade omanikud, korteriühistud kui ka ettevõtjad, loetakse Jäätmeseaduse alusel liitunuks korraldatud jäätmeveoga.

Jäätmevaldaja võib taotleda erandkorras ja tähtajaliselt korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemist. Täidetud taotlus esitatakse vallavalitsusele, kes kontrollib taotluses esitatud andmete õigsust ja taotluse põhjendatuse korral loetakse taotleja vallavalitsuse korraldusega tähtajaliselt korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks. Mitteliitunu staatus tähendab, et taotleja on kohustatud peale mitteliitunuks lugemise tähtaja lõppemist esitama oma jäätmete käitlemise kohta kirjaliku selgituse.

Korraldatud jäätmeveoga liitumise kohustusest vabastamise taotlus

Kinnistute omanikel on võimalik ka mitme peale (nt naabrid) kasutada ühist jäätmekogumismahutit, esitades kohalikule omavalitsusele vastavasisulise kirjaliku avalduse.

Jäätmeveo sagedus ja mahutite suurus on sätestatud korraldatud jäätmeveo rakendamise korras.

Jäätmevedu ei saa toimuda harvemini kui on sätestatud Jäätmeseaduses, st tiheasustusalal vähemalt üks kord nelja nädala jooksul ning hajaasustuses vähemalt üks kord 12 nädala jooksul. Tiheasustus piirkonnaks  on Võnnu alevik, ülejäänud valla territoorium on hajaasustuse piirkond.

Võnnu valla jäätmehoolduseeskiri

Võnnu valla korraldatud jäätmeveo kord

Info jäätmeveo korraldamise kohta: Ragn-Sells AS tel. 6060439

e-post: See e-posti aadress on kaitstud spämmirobotide vastu. E-posti aadressi nägemiseks peab olema JavaSkripti kasutamine olema lubatud.

Pakendi ja pakendijäätmete kogumine

Pakendid ja pakendijäätmed tuleb koguda muudest jäätmetest eraldi ja anda tühjalt üle selleks ettenähtud kogumispunktidesse. Üleantavad pakendid peavad vastama pakendiettevõtja või taaskasutusorganisatsiooni kehtestatud nõuetele.
Võnnu valla pakendite ja pakendijäätmete kogumispunktid (PDF)

Ohtlike jäätmete kogumine ja probleemtooted
Kodumajapidamises tekkinud ohtlikud jäätmed (patareid, akumulaatorid, õlid, õlifiltrid,
ravimid, päevavalguslambid, kraadiklaasid, värvi, laki ja lahusti jäägid jne) ja probleemtoodete
jäätmed (patareid ja akud, PCB-sid sisaldavad seadmed, mootorsõidukid ja nende osad (sh
rehvid), elektri- ja elektroonikaseadmed ja nende osad, vanarehvid) tuleb viia jäätmejaama või
anda ära ohtlike ja probleemtoodete jäätmete kogumisringil, mis organiseeritakse valla
territooriumil üks kord aastas ning kogumiskohad ja ajad teatatakse vähemalt 10 päeva ette.

Suurjäätmed
Suurjäätmed tuleb viia jäätmejaama või anda ära suurjäätmete kogumisringil, mis
organiseeritakse valla territooriumil üks kord aastas ning kogumiskohad ja ajad teatatakse
vähemalt 10 päeva ette.

Ohtlike jäätmete üleandmiseks korraldab Võnnu Vallavalitsus iga kevadel kogumisringi, kus elanikel on võimalus tasuta ohtlikud, suurjäätmed ja probleemtooted üle anda. Kogumisringi toimumisest teavitatakse elanikke kohaliku infolehe ja infotahvlite kaudu vähemalt 2 nädalat enne kogumisringi toimumist.

Järgmine Võnnu valla ohtlike ja suuremõõtmeliste jäätmete kogumisring toimub kevad 2017.

Jäätmete lõkkes põletamise ohud

Kevade saabudes tavatsevad inimesed koristustöödega algust teha. Suurpuhastuse käigus tekib aga alati jäätmeid, millest soovitakse vabaneda, tihti ka põletamise teel.

Oluline on teada, et keskkonnakaitseliselt on aktsepteeritav vaid töötlemata/immutamata puidu põletamine. Kõikide teiste jäätmete, eriti aga plastide põletamine on ümbritsevat keskkonda ja ka inimeste endi tervist kahjustav.

Täpsem info jäätmete põletamise kahjulikkusest:

http://www.lõke.ee
http://www.envir.ee/ahi/

Toidujäätmed

Eesti kodumajapidamistes tekkinud toidujäätmetest üle kolmandiku (36%) moodustab toidukadu. Rahaliselt on see ligikaudu 120 eurot aastas (lastega leibkonna puhul isegi ligi 200 eurot aastas). Eesti kodumajapidamised kokku viskavad toidukaona aastas ära ligikaudu 63 miljoni euro väärtuses toitu. Kodumajapidamistes tekitatud toidujäätmete ja toidukao kogus on võrreldes teiste toiduahela osapooltega kõige suurem. Samas on võimalik kodumajapidamistes raisatud toidu kogust oluliselt vähendada. Seetõttu mängivad kodumajapidamised olulist rolli nii toidujäätmete kui ka toidukao vältimise ja vähendamise edendamisel.

Infot kodumajapidamises toidukao vältimiseks ja vähendamiseks leiad: www.tarbitoitutargalt.ee

KESKKONNAKAITSE

Võnnu kahe paisjärve tervendamise eeltööd – limnoloogiline hinnang (PDF)