Avaleht Ehitus ja keskkond Vee- ja soojamajandus

PostHeaderIcon Vee- ja soojamajandus

Võnnu vallas osutab vee- ja kanalisatsiooniteenuseid vee-ettevõtja AS Emajõe Veevärk, kehtiva hinnakirjaga on võimalik tutvuda siin: http://www.evv.ee/Veeteenuse-hinnakiri-page-94/


Võnnu kaugkütte võrgupiirkonda haldab SW Energia OÜ.
Info: https://swenergia.ee/ala/vonnu-kaugkuttevork/

KAUGKÜTTE SOOJA HIND VÕNNU KATLAMAJA VÕRGUPIIRKONNAS

Võnnu Vallavalitsuse 19.08.2008 korraldusega nr 66 kehtestati Võnnu katlamaja võrgupiirkonnas soojuse piirhinnaks 57,41 € M/Wh (hinnale lisandub käibemaks 20%)

Alus: Võnnu Vallavalitsuse 19.08.2008 korraldus nr 66

KEHTIVAD KORRAD/EESKIRJAD:

Võnnu valla Võnnu aleviku soojamajanduse arengukava 2016-2026
Kinnitatud Võnnu Vallavolikogu 24.03.2016 määrusega nr 4

Võnnu valla veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse hinna reguleerimise kord

Võnnu valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise ja selle kasutamise eeskiri

VÕNNU ALEVIKU ÜHISVEEVÄRGI JA KANALISATSIOONI ARENGUKAVA

Võnnu aleviku ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2013-2025

Lisad: Joonis 1, 2 (Võnnu Vallavolikogu 12.08.2013 määrus nr 6)