Avaleht Avalik teave Veeprogramm

PostHeaderIcon Hajaasustuse programm

Võnnu Vallavalitsuse 27. juuni 2017.a korraldusega nr 95 kinnitati hajaasustuse programmi toetuse saajad:

Toetuse saaja Projekti nimi Toetus omafinanseering Tegevus
Romet Rässa Võnnu vallas Terikeste külas asuvale ARRO kinnistule puurkaevu ja veesüsteemide ehitamine 4750,00 2511,2 veesüsteemid
Argo Jõesaar, Tanel Lepikov Alliku- Kuuse talu puurkaevu rajamine 5973,63 2986,37 veesüsteemid
Tairo Talvis Jaago talu juurdepääsutee korrastamine aastaringse läbitavuse tagamiseks 1432,00 1096,00 juurdepääsuteed
Heinrich Lukk Salvkaevu rajamine Palgi talu kinnistule 1566,24 783,01

veesüsteemid

Katrin Lepik Mäepalgi Issaku küla Võnnu vald kanalisatsioonisüsteemide valdkond 924,96 2348,16

kanalisatsiooni-

süsteemid

Hajaasustue programm 2017

Hajaasustuse programm avatakse Tartumaal 7. aprillil, toetusavaldusi vee-, kanalisatsiooni-,
ja juurdepääsuteede valdkonnas saab esitada kuni 7. juunini 2017.a.

Hajaasustuse programmi eesmärgiks on tagada hajaasustusega maapiirkondades elavatele
peredele head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele neis piirkondades.

Toetatakse kodumajapidamiste veesüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide ja
juurdepääsuteedega seotud tegevusi. Juhul kui majapidamine ei ole elektrivõrguga liitunud,
toetatakse ka autonoomsete elektrisüsteemidega seotud tegevusi.

Toetust saavad taotleda hajaasustuse piirkonnas elavad füüsilised isikud,
kes vastavad järgmistele nõuetele:

1. taotleja elab alaliselt selles majapidamises, millele ta toetust taotleb;

2. taotleja elukoht on ka rahvastikuregistri andmete kohaselt selles majapidamises,
millele ta toetust taotleb (vähemalt alates 1. jaanuarist 2017);

3. taotlejal ei tohi taotluse esitamise hetkel olla riiklike maksude osas maksuvõlga,
välja arvatud juhul, kui see on ajatatud.

Projekti maksimaalne toetus programmist on ühe majapidamise kohta 6500 eurot.
Programmist eraldatud toetuseks loetakse ka ajavahemikus 2012–2016 hajaasustuse elektriprogrammist,
hajaasustuse veeprogrammist ning hajaasustuse programmist saadud toetuse summa.
Taotleja ja kaastaotleja oma- ja kaasfinantseering peab kokku moodustama vähemalt
33,33 % projekti kuludest.

Taotlus koos lisadokumentidega esitatakse vallavalitsusele.
Töid tohib alustada alles pärast seda, kui projekti osas on tehtud rahastamisotsus
ning toetuse saajaga on sõlmitud toetusleping.

Selleks, et Teie taotlus vastaks kehtestatud nõuetele, lugege enne taotluse koostamist kindlasti
läbi programmdokument ja konsulteerige valla ametnikuga.

 

Hajaasustuse programmi hindamiskomisjoni kuuluvad:

Teet Helm- vallavanem
Helbe Peiker- vallavanema abi
Maanus Ringo- ehitusnõunik
Aili Reinhold- vanemraamatupidaja
Üllar Reino- vallasekretär

Programmi prioriteetsed valdkonnad:
prioriteet nr 1- veesüsteemid;
prioriteet nr 2- kanalisatsioonisüsteemid;
prioriteet nr 3- juurdepääsuteed;
prioriteet nr 4- autonoomsed elektrisüsteemid.

Võnnu Vallavalitsuse 29.03.2016 korraldus nr 40
"Hajaasustuse programmi taotluste hindamiskomisjoni moodustamine"

Võnnu Vallavalitsuse 24.05.2016 korraldus nr 86
"Hajaasustuse programmi taotluste hindamiskomisjoni kosseisu muutmine"

Enne taotluse esitamist tasub aga kindlasti ka vallast nõu küsida.

Taotlusvormid ja programmdokument on leitavad EAS kodulehelt:

http://www.eas.ee/teenus/hajaasustuse-programm/#articleblock-Taotlejale

Vajalikud viited:

 

Hajaasustuse programm 2016

Hajaasustuse programmist rahastatud taotlused 2016.a:

 

 

Taotleja

Projekti nimi

Projekti kogumaht

(EUR)

Eraldatud toetussumma

(EUR)

Toetuse väljamaksmise tingimus

1.

Kaidi Saat

Puurkaevu rajamine Sepa kinnistule

7620,00

5080,25

Puurkaevu rajamisel on toetuslepingu sõlmimise tingimuseks ehitusloa esitamine. Hiljemalt nelja kuu jooksul taotluse rahuldamise otsusest arvates peab olema kooskõlastatud puurkaevu asukoht, tellitud projekt ning projekt kooskõlastatud Keskkonnaametis.

2.

Sille Anderson

Küüni kinnistu Terikeste küla Võnnu vald Puurkaev

6648,00

4432,22

Puurkaevu rajamisel on toetuslepingu sõlmimise tingimuseks ehitusloa esitamine. Hiljemalt nelja kuu jooksul taotluse rahuldamise otsusest arvates peab olema kooskõlastatud puurkaevu asukoht, tellitud projekt ning projekt kooskõlastatud Keskkonnaametis.

3.

Tanel Lepikov

Alliku talu imbväljaku rajamine

3384,00

2256,10

Hiljemalt 30 päeva jooksul taotluse rahuldamise otsusest arvates esitab taotleja ehitusteatise.

 

 

22. märtsist 2016 algab hajaasustuse programmi  taotluste vastuvõtt Alatskivi, Haaslava, Kambja, Konguta, Laeva, Luunja, Mäksa, Meeksi, Nõo, Puhja, Rannu, Rõngu, Tartu, Tähtvere, Vara, Võnnu ja Ülenurme vallas.

Taotlus koos kohustuslike lisadokumentidega tuleb esitada paberil või digitaalselt allkirjastatuna vallavalitsusse hiljemalt 23. mail 2016.

Hajaasustuse programmi eesmärgiks on tagada hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele neis piirkondades.

Toetatakse kodumajapidamiste veesüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide ja juurdepääsuteedega seotud tegevusi. Juhul kui majapidamine ei ole elektrivõrguga liitunud, toetatakse ka autonoomsete elektrisüsteemidega seotud tegevusi.

Toetust saavad taotleda hajaasustuse piirkonnas elavad füüsilised isikud, kes vastavad järgmistele nõuetele:

1. taotleja elab alaliselt selles majapidamises, millele ta toetust taotleb;

2. taotleja elukoht on ka rahvastikuregistri andmete kohaselt selles majapidamises, millele ta toetust taotleb (vähemalt alates 1. jaanuarist 2016);

3. taotlejal ei tohi taotluse esitamise hetkel olla riiklike maksude osas maksuvõlga, välja arvatud juhul, kui see on ajatatud.

Projekti maksimaalne toetus programmist on ühe majapidamise kohta 6500 eurot. Programmist eraldatud toetuseks loetakse ka ajavahemikus 2011–2015 hajaasustuse elektriprogrammist, hajaasustuse veeprogrammist ning hajaasustuse programmist saadud toetuse summa. Taotleja ja kaastaotleja oma- ja kaasfinantseering peab kokku moodustama vähemalt 33,33 % projekti kuludest.

Taotlus koos lisadokumentidega esitatakse vallavalitsusele. Töid tohib alustada alles pärast seda, kui projekti osas on tehtud rahastamisotsus ning toetuse saajaga on sõlmitud toetusleping. Uuringud, projekteerimine, riigilõivud, notaritasud, teostusjoonised ja veenanalüüsid on teatud juhtudel abikõlblikud enne toetuslepingu sõlmimist.

Selleks, et Teie taotlus vastaks kehtestatud nõuetele, lugege enne taotluse koostamist kindlasti läbi programmdokument ja konsulteerige valla ametnikuga.

Taotlusvormid leiate EAS kodulehelt:

http://www.eas.ee/teenus/hajaasustuse-programm/

Hajaasustuse programmi hindamiskomisjoni kuuluvad:
Teet Helm- vallavanem
Helbe Peiker- vallavanema abi
Maanus Ringo- ehitusnõunik
Aili Reinhold- vanemraamatupidaja
Üllar Reino- vallasekretär

Programmi prioriteetsed valdkonnad:
prioriteet nr 1- veesüsteemid;
prioriteet nr 2- kanalisatsioonisüsteemid;
prioriteet nr 3- juurdepääsuteed;
prioriteet nr 4- autonoomsed elektrisüsteemid.

Võnnu Vallavalitsuse 29.03.2016 korraldus nr 40 "Hajaasustuse programmi taotluste hindamiskomisjoni moodustamine"

Võnnu Vallavalitsuse 24.05.2016 korraldus nr 86 "Hajaasustuse programmi taotluste hindamiskomisjoni kosseisu muutmine"

Enne taotluse esitamist tasub aga kindlasti ka vallast nõu küsida.

Lisainformatsioon: Helbe Peiker tel. 53414205 See e-posti aadress on kaitstud spämmirobotide vastu. E-posti aadressi nägemiseks peab olema JavaSkripti kasutamine olema lubatud.

 


Hajaasustuse programm 2015

 

Hajaasustuse programmist rahastatud taotlused 2015.a

 

18. märtsist 2015 algab hajaasustuse programmi  taotluste vastuvõtt Alatskivi, Haaslava, Kambja, Konguta, Laeva, Luunja, Mäksa, Meeksi, Nõo, Puhja, Rannu, Rõngu, Tartu, Tähtvere, Vara, Võnnu ja Ülenurme vallas.

Taotlus koos kohustuslike lisadokumentidega tuleb esitada paberil või digitaalselt allkirjastatuna vallavalitsusse hiljemalt 18. mail 2015.

Hajaasustuse programmi eesmärgiks on tagada hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele neis piirkondades.

Toetatakse kodumajapidamiste veesüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide ja juurdepääsu-teedega seotud tegevusi. Juhul kui majapidamine ei ole elektrivõrguga liitunud, toetatakse ka autonoomsete elektrisüsteemidega seotud tegevusi.

Toetust saavad taotleda füüsilised isikud, kes vastavad järgmistele nõuetele:

1. taotleja elab alaliselt selles majapidamises, millele ta toetust taotleb;

2. taotleja elukoht on ka rahvastikuregistri andmete kohaselt selles majapidamises, millele ta toetust taotleb (vähemalt alates 1. jaanuarist 2015);

3. taotlejal ei tohi taotluse esitamise hetkel olla riiklike maksude osas maksuvõlga, välja arvatud juhul, kui see on ajatatud.

Projektil võib olla ka kaastaotleja(d). Kaastaotleja peab vastama taotlejaga samadele nõuetele.

Oluline on, et projekti tulemus ei oleks poolik, vaid jõuaks tervikliku lahenduseni. Näiteks peab projekti lõpptulemusena olema joogivesi kättesaadav, juurdepääsutee olema kasutuskõlblik aastaringselt või peab olemas olema leibkonna vajadustele vastav elektrisüsteem.

Projekti maksimaalne toetus programmist on ühe majapidamise kohta 6500 eurot. Toetuse määramisel võetakse arvesse ka varasematel aastatel hajaasustuse elektriprogrammist ja/või hajaasustuse veeprogrammist saadud toetused. Taotleja ja kaastaotleja oma- ja kaasfinantseering peab kokku moodustama vähemalt 33,33 % projekti kuludest.

Taotlus koos lisadokumentidega esitatakse vallavalitsusele. Töid tohib alustada alles pärast seda, kui projekti osas on tehtud rahastamisotsus ning toetuse saajaga on sõlmitud toetusleping. Uuringud, projekteerimine, riigilõivud, notaritasud, teostusjoonised ja veenanalüüsid on teatud juhtudel abikõlblikud enne toetuslepingu sõlmimist.

Selleks, et Teie taotlus vastaks kehtestatud nõuetele, lugege enne taotluse koostamist kindlasti läbi programmdokument ja konsulteerige valla ametnikuga.

Taotlusvormid leiate EAS kodulehelt:

http://www.eas.ee/et/avalikule-ja-mittetulundussektorile/avalike-teenuste-arendamine/hajaasutuse-programm/taotlejale

Enne taotluse esitamist tasub aga kindlasti ka vallast nõu küsida.

Lisainformatsioon: Helbe Peiker tel. 53414205 See e-posti aadress on kaitstud spämmirobotide vastu. E-posti aadressi nägemiseks peab olema JavaSkripti kasutamine olema lubatud.

Komisjoni koosseis hajaasustuse programmi läbiviimiseks:
Esimees   Tõnu Muru
Liikmed:   Helbe Peiker, Maanus Ringo, Aili Reinhold, Üllar Reino

Võnnu Vallavalitsuse 17.03.2015 korraldus nr 85 "Hajaasustuse programmi taotluste hindamiskomisjoni moodustamine"


Hajaasustuse programm 2014

 

Hajaasustuse programmi info

Võnnu Vallavalitsuse 27.06.2014 korraldusega nr 151  "Hajaasustuse programmi teoteuste määramine ja lepingute sõlmimine"

Võnnu Vallavalitsuse 19.08.2014 korraldus nr 170 "Korralduse osaline tühisamine ning toetuse mitte eraldamine"

Hajaasustuse programmist rahastatud taotlused 2014.a

 

27. märtsist 2014 algas hajaasustuse programmi taotluste vastuvõtt Haaslava, Kambja, Konguta, Laeva, Luunja, Mäksa, Meeksi, Nõo, Puhja, Rannu, Rõngu, Vara, Võnnu ja Ülenurme vallas.

Programmi eesmärgiks on hajaasustusega maapiirkondades elavatele lastega peredele tagada head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele hajaasustusega maapiirkondades.

Eesmärgi saavutamiseks toetatakse programmist majapidamiste veesüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide, juurdepääsuteede ning autonoomsete elektrisüsteemidega seotud tegevusi.

Programmi raames saavad taotlejaks olla füüsilised isikud, kes vastavad kõigile järgmistele nõuetele:

  • taotleja alaline elukoht on hajaasustusega maapiirkonnas asuv majapidamine, millele projektiga toetust taotletakse;
  • taotleja elukoht on rahvastikuregistri andmete kohaselt katkematult vähemalt taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist alates kuni toetuslepingu sõlmimiseni majapidamine, millele projektiga toetust taotletakse;
  • taotleja leibkonda kuulub vähemalt üks taotluse esitamise päeva seisuga kuni 18-aastane (k.a) isik või kuni 35-aastane (k.a) määratud puudega isik, kelle alaline elukoht on majapidamine, millele projektiga toetust taotletakse ning kelle elukoht rahvastikuregistri andmete kohaselt on katkematult vähemalt taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist (või sünnist, kui see on hilisem) kuni toetuslepingu sõlmimiseni majapidamine, millele projektiga toetust taotletakse.

Maksimaalne toetus programmist on ühe majapidamise kohta 6500 eurot, omafinantseering peab kokku moodustama vähemalt kolmandiku projekti kuludest.

Taotlus koos lisadokumentidega tuleb esitada vallavalitsusele hiljemalt 27. maiks.

Taotlusvormid ja täpsemad tingimused on kättesaadavad EAS´i veebilehel SIIN.

Enne taotluse esitamist tasub aga kindlasti ka vallast nõu küsida.

Komisjoni koosseis hajaasustuse programmi läbiviimiseks:
Esimees   Tõnu Muru
Liikmed:   Helbe Peiker, Maanus Ringo, Aili Reinhold, Taavi Juul

Hajaasustuse veeprogrammi raames saab Võnnu vallas toetust 2010. aastal

Toetuse saaja nimi; Kalju Kisand
Projekti nimetus; Kaevu puhastamine ja süvendamine Hammaste küla Pargi talus
Toetuse suurus: 8134 krooni ,  projekti kogumaht: 12 200 krooni
Projekti eesmärgid ja tegevused; kaevu puhastamine, süvendamine, tihendamine, desinfitseerimine.
Projekti ajaline kestus. 08.11.2010-07.11.2011.

Jrk.

nr

Taotleja

Projekti nimi

Üld-maksumus

(EUR)

Taotletav toetus

(EUR)

Oma-finantseering

(EUR)

Toetuse saamise tingimus

1.

Jelena Redkina

Puurkaevu rajamine

Tavo kinnistule

5 940,00

3 960,20

1979,80

Esitada KOV kirjalik nõusolek

2.

Erkki Tempel

Ala- Kilgi 1 talu juurdepääsutee rekonstrueerimine

1 102,00

734,00

368,00

3.

Eduard Tamm

Imbväljaku rajamine Tammi kinnistule

2 358,00

1572,08

785,92

Esitada KOV kirjalik nõusolek

4.

Aivar Aland

Saarepõllu t. Lääniste k. Võnnu v. Reovee imbväljaku renoveerimine

2 498,40

1665,68

832,72

Esitada KOV kirjalik nõusolek

5.

Jaanus Toom

Puurkaevu kaevamine ning veesüsteemide rajamine Tartu maakond Võnnu vald Kurista küla Polli talu

5 920,00

3946,86

1973,14

Esitada KOV kirjalik nõusolek

6.

Peeter Põder

Puurkaevu rajamine Moosese kinnitustule

6 432,00

4288,21

2143,79

Esitada KOV kirjalik nõusolek

Normal 0 21 false false false ET X-NONE X-NONE