PostHeaderIcon hanked

Võnnu valla 2017.aasta hankeplaan

Võnnu valla 2016.aasta hankeplaan

Käimasolevad hanked on leitavad E-riigihangete registris aadressil https://riigihanked.riik.ee/register/

Hanked, mis on lõppenud:

Riigihanke viitenumber 176602 "Toitlustusteenus Võnnu Keskkoolis"

Lihthange nr 173435 "Võnnu lasteaia rühmaruumi rekonstrueerimin"
Lihthange nr 163996 " Võnnu Lasteaed Värvuke vundamendi soojustamine ja rekonstrueerimine"

Lihthange nr 155324 "Võnnu aleviku reoveekogumisala ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni rekonstrueerimine I etapp ehitustöödel omanikujärelevalve teostamine "
Avatud hankemenetlus
nr 155057 "Võnnu aleviku reoveekogumisala ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni rekonstrueerimine I etapi ehitustööd"

Riigihanke nimetus: "Võnnu Lasteaed Värvuke keskküttesüsteemi rekonstrueerimine"

Lihthankemenetlusega riigihange nr 151849 "Võnnu valla haljashalade suvine hooldus 2014 - 2016"
Lihthankemenetlusega riigihange nr 151757 "Võnnu valla teede suvine hooldus 2014-2016"Lihthankemenetlusega riigihange nr 151085 "Võnnu Vallavalitsusele lauaarvutite ostmine"

Riigihanke nimetus: 149050 Võnnu Lasteaed Värvuke fuajee ja koridori remont
Võnnu valla teede talihooldus 2013-2015
Koolitranspordi teenus Võnnu Valla haldusterritooriumil
Lihtsustatud korras tellitav teenus “Toitlustusteenus Võnnu Keskkoolis
Riigihange "Võnnu valla investeerimislaen";
Korraldatud jäätmeveo teenuste kontsessiooni andmine Meeksi, Mäksa ja Võnnu valdade haldusterritooriumitel korraldatud jäätmeveoga hõlmatud jäätmete kogumiseks ja vedamiseks;
Võnnu Lasteaia  lamekatuse ehitustööd;
Võnnu Lasteaed Värvuke  lamekatuse ehitustööde omanikujärelvalve;
Elektrienergia ostmine Võnnu valla omanduses olevatele tarbimiskohtadele;
Võnnu valla teede talihooldus 2012- 2013 a.;
Võnnu Keskkooli ja  Võnnu Lasteaia elektripaigaldiste käidukorralduse teostamine;
Võnnu Keskkooli ja Võnnu Keskkooli võimlale automaatsete soojasõlmede väljaehitamine;
Võnnu Lasteaia katuse rekonstrueerimise - ja soojustustööde tööprojekti koostamise;
Võnnu Keskkooli õpilasliin;
Võnnu aleviku vee- ja kanalisatsioonitrasside ehitusprojekti koostamine.