PostHeaderIcon KOV valimised 2013

Võnnu valla valimiskomisjoni koosoleku 25.10.2013.a protokoll nr 10

Võnnu valla valimiskomisjoni 25.10.2013.a otsus nr 10

Võnnu valla valimiskomisjoni 25.10.2013.a otsus nr 11

Võnnu valla valimiskomisjoni 25.10.2013.a otsus nr 12

21. oktoobril kell 10.00 kontrollis Võnnu valla valimiskomisjon jaoskonnakomisjoni hääletussedeleid ülelugemise teel.

Pärast kontrollimist kinnitas valla valimiskomisjon KOV valimiste 20. oktoobri 2013.a valimistulemuste protokolli.

Lisaks saab 20. oktoobri 2013 vallavolikogu valimiste tulemustega tutvuda siin.

Võnnu valla valimiskomisjoni tööajad

Võnnu valla valimiskomisjon töötab esimehe (vallasekretäri) vastuvõtuaegadel.

Valimiskomisjoni koosseis:
Esimees:
Liikmed: Tiina Mällo, Maanus Ringo

Võnnu Vallavolikogu 13.juuni 2013 otsus nr 15 "Võnnu Vallavolikogu liikmete arvu määramine"

Võnnu vallas valimiste korraldamiseks valimisjaoskonna moodustamine
(Võnnu Vallavalituse 30.03.2009 määrus nr 1)

Valla valimiskomisjoni moodustamine (Võnnu Vallavolikogu 13.06.2013 otsus nr 16)

Valimiste üldinfo

Üldinfo- KOV valimised 2013 (Vabariigi Valimiskomisjon)

 

 

  

Hääletamisviisid 2013. a kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel