Avaleht Avalik teave Valla eelarved

PostHeaderIcon Valla eelarved

2017. aasta

Võnnu valla 2017.a lisaeelarve

Võnnu valla 2017.a eelarve koos lisadega
SELETUSKIRI

Eelarve täitmise kassapõhised kuuaruanded:

Jaanuar
Veebruar

Märts
Aprill
Mai
Juuni

Juuli
August

September
Oktoober

November

Võnnu valla eelarvestrateegia aastateks 2017-2020

2016. aasta

Võnnu valla 2016.a eelarve; lisa; seletuskiri
VÕNNU VALLAVALITSUS 2015. aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruanne ja lisad


Eelarve täitmise kassapõhised kuuaruanded:

Jaanuar 2016
Veebruar 2016

Märts 2016
Aprill 2016
Mai 2016
Juuni 2016
Juuli 2016

August 2016
Septermber 2016
Oktoober 2016
November 2016
Detsember 2016

2015. aasta

Võnnu valla eelarvestrateegia 2016-2019

Võnnu valla 2015.a II lisaeelarve vastuvõtmine; lisa

Võnnu valla 2014.a konsolideerimisgrupi majandusaasta aruande kinnitamine
2014. aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruanne
Sõltumatu vandeaudiitori aruanne
Revisjonikomisjoni aruanne 2014.a majandusaasta aruandele
Määrus nr.9: Võnnu valla 2015.a I lisaeelarve vastuvõtmine
Võnnu valla 2015.a.I lisaeelarve
Seletuskiri Võnnu valla 2015.a. I lisaeelarve eelnõu juurde (15.06.2015)

Võnnu valla 2015.a eelarve; seletuskiri

Eelarve täitmise kassapõhised kuuaruanded:

Jaanuar 2015
Veebruar 2015

Märts 2015

Aprill 2015
Mai 2015
Juuni 2015
Juuli 2015
August 2015
September2015
Oktoober 2015
November 2015
Detsember 2015

Võnnu valla eelarvestrateegia aastateks 2015-2018

Võnnu Vallavalitsuse 2013.a konsolideerimisgrupi majandusaasta aruande kinnitamine; lisa 1; audiitori aruanne

2014. aasta

Võnnu valla 2014.a eelarve vastuvõtmine ; seletuskiri

Võnnu valla 2014.a I lisaeelarve vastuvõtmine; seletuskiri

Võnnu valla 2014.a II lisaeelarve vastuvõtmine; lisa; seletuskiri

Eelarve täitmise kassapõhised kuuaruanded:

Jaanuar 2014
Veebruar 2014
Märts 2014
Aprill 2014
Mai 2014
Juuni 2014
Juuli 2014
August 2014
September 2014
Oktoober 2014
November 2014
Detsember 2014

2013. aasta

Võnnu valla 2013.a II lisaeelarve kinnitamine; lisa; seletuskiri

Võnnu valla 2013. aasta I lisaeelarve;
Võnnu Vallavolikogu 13.09.2013 määrus nr 7
; seletuskiri

Võnnu Vallavolikogu 21.03.2014 määrus nr 3; Võnnu valla 2013. aasta eelarve; seletuskiri Võnnu valla 2013. a eelarve juurde

Võnnu valla 2012. a konsolideerimisgrupi majandusaasta aruanne; lisa 1; lisa 2; lisa 3

Eelarve täitmise kassapõhised kuuaruanded:

Jaanuar 2013
Veebruar 2013
Märts 2013
Aprill 2013
Mai 2013
Juuni 2013
Juuli 2013
August 2013
September 2013
Oktoober 2013
November 2013
Detsember 2013

 

2012. aasta

Võnnu valla 2012. aasta II lisaeelarveSeletuskiri Võnnu valla 2012. aasta II lisaeelarve juurde

Võnnu valla 2012. aasta I lisaeelarve Seletuskiri Võnnu valla 2012.aasta I lisaeelarve juurde

Võnnu valla 2012. aasta eelarve; Seletuskiri Võnnu valla 2012.a eelarve juurde

Eelarve täitmise kassapõhised kuuaruanded:

2011. aasta

Võnnu valla 2011. a lisaeelarve
Seletuskiri Võnnu valla 2011 aasta lisaeelarve juurde

2011 Võnnu valla eelarve. (PDF)

Eelarve täitmise kassapõhised kuuaruanded:

2010 Võnnu valla eelarve. (PDF)

ÕIGUSAKTID:


Võnnu valla eelarve menetlemise kord