PostHeaderIcon Vallavalitsuse õigusaktid

 

Määrused:

06-04-2011 Võnnu valla kohalike teedel liikluse piiramine (PDF)
21-12-2010 Võnnuu Lasteaed "Värvuke" tegevuskulu arvestusliku maksumuse kinnitamine  2011. aastaks (PDF)
08-12-2010 Võnnu Vallavalitsuse määruste muutmine seoses euro kasutusele võtmisega Eestis (PDF)
08-12-2010 Võnnu Keskkooli õpilaskoha tegevuskulu arvestusliku maksumuse kinnitamine 2011.aastaks
(PDF)
12-04-2010 Võnnu valla kriisikomisjoni põhimäärus
(PDF)
29-03-2010 vallavalitsuse määrus nr 01 ajutine liikluspiirang valla teedel
(PDF)

arhiiv - määrused

Korraldused:

05-01-2010     nr. 1      Ehitusloa väljastamine
12-01-2010     nr. 2      Detailplaneeringu lähteülesande muutmine, detailplaneeringu koostamise lepingu sõlmimine

05-01-2010     nr. 3      Toetuse andmine
12-01-2010     nr. 4      Võnnu Vallavalitsuse alaliselt tegutseva kriisikomisjoni moodustamine
05-01-2010     nr. 5      Toetuse andmine
05-01-2010     nr. 6      Projekteerimistingimuste määramine
05-01-2010     nr. 7      Projekteerimistingimuste määramine
05-01-2010     nr. 8      Ehitusloa väljastamine
05-01-2010     nr. 9      Nõusoleku andmine
25-01-2010     nr. 10    kirjaliku nõusoleku väljastamine
02-02-2010     nr. 11    kasutusloa väljastamine
02-02-2010     nr. 12    kasutusloa väljastamine
02-02-2010     nr. 13    projekteerimistingimuste määramine
02-02-2010     nr. 14    toetuse andmine
02-02-2010     nr. 15    raha eraldamine
08-02-2010     nr. 16    raha eraldamine
08-02-2010     nr. 17    Võnnu vallavalitsuse 03.09.2009 korralduse nr 104
kehtetuks tunnistamine

08-02-2010     nr. 18    lootusetu nõude mahakandmine
02-03-2010     nr. 19    ehitusloa väljastamine
02-03-2010     nr. 20    ehitusloa väljastamine
02-03-2010     nr. 21    kasutusloa väljastamine
02-03-2010     nr. 22    raha eraldamine
02-03-2010     nr. 23    majandustegevuse registri registreeringu kooskõlastamine
02.03-2010     nr. 24    lepingu sõlmimine
18-03-2010     nr. 25    projekteerimistingimuste määramine
18-03-2010     nr. 26    toetuse andmine
18-03-2010     nr. 27    raha eraldamine
18-03-2010     nr. 28    liinimuudatuste kooskõlastamine
18-03-2010     nr. 29    raha eraldamine
23-03-2010     nr. 30    toetuse andmine
29-03-2010     nr. 31    raha eraldamine
01-04-2010     nr. 32    raha eraldamine
01-04-2010     nr. 33    Võnnu Kultuurimaja ringijuhtide tasustamine
12-04-2010     nr 34     Raha eraldamine
12-04-2010     nr 35     Ehitusloa väljastamine
12-04-2010     nr 36     Raha tuludesse kandmine
12-04-2010     nr 37     Tänavavalgustuse väljalülitamine
12-04-2010     nr 38     Valla administratiivhoone ruumide nr 138-143 üüri kehtestamine
20-04-2010     nr 39     Toetuse andmine
20-04-2010     nr 40     Ehitusloa väljastamine
20-04-2010     nr 41     Projekteerimistingimuste määramine
20-04-2010     nr 42     Raha eraldamine
20-04-2010     nr 43     Põhivara bilansist välja kandmine
20-04-2010     nr 44     Põhivara mahakandmine

04-05-2010     nr 45     Projekteerimistingimuste määramine
04-05-2010     nr 46     Projekteerimistingimuste määramine
04-05-2010     nr 47     Kaevamisloa väljastamine
04-05-2010     nr 48     Projekteerimistingimuste määramine
04-05-2010     nr 49     Ehitusloa väljastamine
04-05-2010     nr 50     Toetuse maksmine
10-05-2010     nr 51     Toetuse andmine
14-05-2010     nr 52     Ohtlike ja suuremõõtmeliste jäätmete kogumine
14-05-2010     nr 53     Raha eraldamine
21-05-2010     nr 54    Rahalise toetuse maksmine
21-05-2010     nr 55    Toetuse maksmine
21-05-2010     nr 56    Võnnu valla terviseprofiili 2010 kinnitamine
26-05-2010     nr 57    Nõusoleku andmine maa riigiomandisse jätmiseks

08-06-2010     nr 58    Volituse andmine
08-06-2010     nr 59    Projekteerimistingimuste määramine
08-06-2010     nr 60    Projekteerimistingimuste määramine
08-06-2010     nr 61    Projekteerimistingimuste määramine
08-06-2010     nr 62    Ehitusloa väljastamine
08-06-2010     nr 63    Nõusoleku andmine kinnisasja jagamiseks ja sihtotstarbe muutmiseks
08-06-2010     nr 64    Kohanime ennistamine
08-06-2010     nr 65    Katastriüksuse sihtotstarbe määramine
08-06-2010     nr 66    Põhivara ümberhindlus
22-06-2010     nr 67    Ehitusloa väljastamine
22-06-2010     nr 68    Kasutusloa väljastamine
22-06-2010     nr 69    Kaevamisloa väljastamine
22-06-2010     nr 70    Toetuse maksmine
22-06-2010     nr 71    Nõusoleku andmine

01-07-2010     nr 72    Toetuse maksmine
01-07-2010     nr 73    Reservfondist raha eraldamine
26-07-2010     nr 74    Toetuse maksmine
26-07-2010     nr 75    Kohanime ennistamine
26-07-2010     nr 76    Nõusoleku andmine katastriüksuste nimede ja sihtotstarbe muutmiseks
26-07-2010     nr 77    Nõusoleku andmine kinnistu jagamiseks ning katastriüksuste nimede ja
sihtotstarbe muutmiseks
24-11-2010    nr 148    Ehitusloa väljastamine
24-11-2010    nr 149    Võnnu lasteaed Värvukene hoolekogu koosseisu kinnitamine
2010/2011 õppeaastaks

30-08-2010     nr 78    Kaevamisloa väljastamine
30-08-2010     nr 79    Ehitusloa väljastamine
30-08-2010     nr 80    Ehitusloa väljastamine
30-08-2010     nr 81    Ehitusloa väljastamine
30-08-2010     nr 82    Kasutusloa väljastamine
30-08-2010     nr 83    Kasutusloa väljastamine
30-08-2010     nr 84    Toetuse maksmine
30-08-2010     nr 85    Nõusoleku andmine kinnistu jagamiseks ja katastriüksuste nimede                        ja sihtotstarbe muutmiseks

10-09-2010     nr 86    Toetuse maksmine
13-09-2010     nr 87    Ehitusloa väljastamine
13-09-2010     nr 88    Ehitusloa väljastamine
13-09-2010     nr 89    Kasutusloa väljastamine
13-09-2010     nr 90    Ehitusloa väljastamine
13-09-2010     nr 91    Võnnu Vallavalitsuse ruumide radiaatorkütte ümberehitustööde
hinnapakkumise võitja kinnitamine
13-09-2010     nr 92    Võnnu Keskkooli staadioni drenaažisüsteemi ehitustööde hinnapakkumise
võitja kinnitamine
15-09-2010     nr 93    Võnnu Keskkooli staadioni jalgpalliväljaku aluse ehitustööde
hinnapakkumise võitja kinnitamine
15-09-2010     nr 94    Võnnu Keskkooli staadioni drenaažisüsteemi ehituse omanikujärelevalve
hinnapakkumise võitja kinnitamine
29-09-2010    nr 95    Projekteerimistingimuste määramine
29-09-2010    nr 96    Kirjaliku nõusoleku väljastamine
29-09-2010    nr 97    Ehitusloa väljastamine
29-09-2010    nr 98    Kasutusloa väljastamine
29-09-2010    nr 99    Projekteerimistingimuste määramine
29-09-2010    nr 100    Toetuse maksmine
29-09-2010    nr 101    Toetuse maksmine
29-09-2010    nr 102    Toetuse maksmine
29-09-2010    nr 103    Hooldaja määramine ja hooldajatoetuse maksmine
29-09-2010    nr 104    Võnnu aleviku bussiootepaviljoni projekteerimise ja ehitustööde hinnapakkumise võitja kinnitamine
29-09-2010    nr 105    Raha eraldamine

06-10-2010    nr 106    Toetuse maksmine
06-10-2010    nr 107    Ehitusloa väljastamine
06-10-2010    nr 108    Telefoninumbrist loobumine
06-10-2010    nr 109    Valimiskomisjoni tasustamine
06-10-2010    nr 110    Lootusetu nõude mahakandmine
21-10-2010    nr 111    Kasutusloa väljastamine
21-10-2010    nr 112    Projekteerimistingimuste määramine
21-10-2010    nr 113    Ehitusloa väljastamine
21-10-2010    nr 114    Kaevamisloa väljastamine
21-10-2010    nr 115    Toetuse maksmine
27-10-2010    nr 116    Toetuse maksmine
27-10-2010    nr 117    Toetuse maksmine
27-10-2010    nr 118    Toetuse maksmine
27-10-2010    nr 119    Toetuse maksmine
27-10-2010    nr 120    Toetuse maksmine
27-10-2010    nr 121    Toetuse mittemaksmine
27-10-2010    nr 122    Hajaasustuse veeprogrammi hindamise komisjoni moodustamine
27-10-2010    nr 123    Võnnu Vallavalitsuse administratiivhoone majajuhi ja uksesiltide
valmistamise hinnapakkumise võitja kinnitamine
27-10-2010    nr 124    Raha eraldamine

03-11-2010    nr 125    Detailplaneeringu lähteülesande kinnitamine, detailplaneeringu
koostamise lepingu sõlmimine
03-11-2010    nr 126    Kasutusloa väljastamine
03-11-2010    nr 127    Hajaasustuse veeprogrammi toetuse maksmine
03-11-2010    nr 128    Majandusühistus Toruorel Võnnu Vallavalitsuse liikmeõigusi
teostava isiku nimetamine
03-11-2010    nr 129    Raha eraldamine
11-11-2010    nr 130    Ehitusloa väljastamine
11-11-2010    nr 131    Kasutusloa väljastamine
11-11-2010    nr 132    Ehitusloa väljastamine
11-11-2010    nr 133    Kirjaliku nõusoleku väljastamine
11-11-2010    nr 134    Ehitusloa väljastamine
11-11-2010    nr 135    Projekteerimistingimuste määramine
11-11-2010    nr 136    Toetuse mittemaksmine
11-11-2010    nr 137    Toetuse maksmine
11-11-2010    nr 138    Toetuse maksmine
11-11-2010    nr 139    Sotsiaalteenuste ja –toetuse vajaduse hindamise komisjoni moodustamine
11-11-2010    nr 140    Vallavara valitsemise otstarbel mittevajalikuks tunnistamine
11-11-2010    nr 141    Võnnu valla territooriumil 2010-2011 talveperioodil toimuvate lumetõrje-
tööde pakkumuste võitja kinnitamine

15-11-2010    nr 142    Rahalise toetuse maksmine
17-11-2010    nr 143    Kaevamisloa väljastamine
17-11-2010    nr 144    Ehitusloa väljastamine
17-11-2010    nr 145    Toetuse maksmine
17-11-2010    nr 146    Nõusoleku andmine kinnistu jagamise ning katastriüksuse              lähiaadressi ja sihtotstarbe määramiseks
17-11-2010    nr 147    Hanke „Toiduabi“ pakkumuse edukaks tunnistamine

08-12-2010    nr 150     Toetuse maksmine
08-12-2010    nr 151     Toetuse maksmine
08-12-2010    nr 152     Toetuse maksmine
08-12-2010    nr 153     Sõiduplaani kooskõlastus
08-12-2010    nr 154     Raha eraldamine
08-12-2010    nr 155     Vallavara enampakkumisega müügi läbiviimine
21-12-2010    nr 156        Projekteerimistingimuste määramine
21-12-2010    nr 157        Riigi omandis oleva maa sihtotstarbe ja lähiaadressite määramine
21-12-2010    nr 158        Toetuse maksmine
21-12-2010    nr 159        Toetuse maksmine
21-12-2010    nr 160        Toetuse maksmine
21-12-2010    nr 161        Toetuse maksmine
21-12-2010    nr 162        Toetuse maksmine
21-12-2010    nr 163        Toetuse maksmine
21-12-2010    nr 164        Toetuse maksmine
21-12-2010    nr 165        Toetuse maksmine
21-12-2010    nr 166        Toetuse maksmine
21-12-2010    nr 167        Toetuse maksmine
21-12-2010    nr 168        Toetuse maksmine
21-12-2010    nr 169        Majandustegevuse registri registreeringu kooskõlastus


 
arhiiv - korraldused

Võnnu Keskkooli õpilaskoha tegevskulu arvestusliku maksumuse kinnitamine 2011.aastaks