Avaleht Haldusreform

PostHeaderIcon Haldusreform

Ühinemisläbirääkimiste juhtkomisjoni koosoleku 13.12.2016 protokoll nr 3

Liitumislepingu muudatusettepanekute menetlemise teade 13.12.2016

Ühinemisläbirääkimiste juhtkomisjoni koosoleku 10.11.2016 protokoll nr 2

ÜHINEMISLÄBIRÄÄKIMISTE JUHTKOMISJONI KOOSOLEKU 02.11.2016 PROTOKOLL nr 1

  • Valdkondlike komisjonide ettepanekud ühinemislepingu sõlmimisel juhtkomisjonile:

hariduskomisjoni ettepanekud

kultuuri, spordi ja vabaühenduste valdkonna ettepanekud

finants- ja majanduskomisjoni ettepanekud

sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni ettepanekud

HALDUSREFORMI KODULEHT