Avaleht Uudised Haaslava, Mäksa ja Võnnu vallad edastasid ühinemisdokumendid Tartu Maavanemale

PostHeaderIcon Haaslava, Mäksa ja Võnnu vallad edastasid ühinemisdokumendid Tartu Maavanemale

PRESSITEADE 29.12.2016

Haaslava, Mäksa ja Võnnu vallad edastasid volikogudes heakskiidu saanud ühinemisdokumendid Tartu Maavanemale

Jõulupühade-eelsel nädalal kogunesid kolme valla volikogud ning kinnitasid suure enamuse toetusel ühinemislepingu koos lisadega. Dokumentide esitamine ettenähtud ametiasutustele, kes nüüd oma protseduure peavad ellu viima, oli vajalik veel enne 2016 aasta lõppu.

„Teeb heameelt, et oleme pingelises ajagraafikus püsides jõudnud konstruktiivse tulemuseni ning ühinevate valdade baasil tekkivas Kastre vallas tagatakse elanikele arenev elukeskkond ja kvaliteetsed avalikud teenused,“ sõnas Võnnu vallavanem Teet Helm.

Ühinemislepingu avalikule väljapanekule suunamise hetkel elas kolmes vallas kokku 4817 elanikku. „Oleme ennastki üllatades suutnud vähem kui pooleteise kuuga kasvatada ühinevate valdade elanike arvu tänaseks 5037-ni. Sellega oleme täitnud varuga haldusreformiseaduses sätestatud miinimumkriteeriumi ning liites siia juurde ka Meeksi vallast Kastre valla suunas ühinevad Rõka ja Järvselja külad, oleme väga lähedal 5100 elanikuni jõudmisele,“ lisas Haaslava vallavanem Priit Lomp.

Mäksa vallavanem Timo Reinthal lausus, et suur töö algab aga alles nüüd. „Vajalik on töötada välja alusdokumendid ja struktuur, samuti korraldada sümboolikakonkurss. Oleme võtnud eesmärgiks, et elanike jaoks oleks üleminek uude olukorda võimalikult sujuv,“ sõnas Reinthal.

Ühinevate omavalitsuste nimeks saab Kastre vald, keskusega Kurepalu külas. Teenuskeskused jäävad elanikke teenindama nii tänase Mäksa valla territooriumile kui ka Võnnu alevikku. 2017. aastal toimuvate kohalike omavalitsuste volikogude valimisel valitakse 17 vallavolikogu liiget ühes valimisringkonnas.

Riigi poolt makstavat ühinemistoetust kasutatakse ühinemiskulude katmiseks ning piirkondades vajalike investeeringute tegemiseks. Nii saavad tänase Haaslava valla elanikud turvalise kergliiklustee Tartu linna suunal, Mäksal rekonstrueeritakse Melliste Lasteaed-Algkooli hoone ning Võnnu kooli juurde rajatakse kaasaegne spordistaadion.

Lisainfo:
Priit Lomp, Haaslava vallavanem 56982166
Timo Reinthal, Mäksa vallavanem 53480755
Teet Helm, Võnnu vallavanem 5055297

Allikas: http://www.haaslava.ee/?page=1&view=1086

Viimati uuendatud (Neljapäev, 23 November 2017 12:31)