Avaleht

PostHeaderIcon Võnnu Vallavolikogu istung toimub neljapäeval 19. jaanuaril 2017.a. algusega kell 8:30

Võnnu Vallavolikogu istung toimub neljapäeval 19. jaanuaril 2017.a. algusega kell 8:30 Võnnu vallamaja II korruse vahesaalis.

I Päevakord:
1. Võnnu valla 2017.a. eelarve I lugemine;
2. Võnnu valla ja Meeksi valla piiride muutmise kokkuleppe ja selle lisade kinnitamine.

EELNÕUD