Avaleht

PostHeaderIcon Võnnu Vallavolikogu istung toimub neljapäeval 23. veebruaril 2017.a. algusega kell 8:30

Võnnu Vallavolikogu istung toimub neljapäeval 23. veebruaril 2017.a. algusega kell 8:30 Võnnu vallamaja II korruse vahesaalis.

Päevakord:
1. Võnnu valla 2017.a. eelarve II lugemine;
2. Võnnu vallavalitsuse palgajuhendi muutmine;
3. Võnnu vallavolikogu esimehele ja liikmetele tasu maksmise korra muutmine;
4. Hallatavate asutuste juhtide ja töötajate palgagruppide ning töötasu piirmäärade muutmine;
5. Liitumine AS-iga EMAJÕE VEEVÄRK;
6. AS EMAJÕE VEEVÄRK aktsiate märkimine ja varade üleandmine;
7. Vee ettevõtja määramine;
8. Kinnistu (Ringi tee L1) omandamine.

EELNÕUD