Avaleht

PostHeaderIcon Võnnu valla kohalikel teedel liikluse piiramine

Tulenevalt kevadisest teedelagunemisest Võnnu Vallavalitsus otsustab:

Keelata Võnnu valla kruus- ja pinnasteedel veokitele täismassiga üle 8 tonni liiklemine alates
15. märtsist 2017 kuni 23. aprillini 2017
või uue korralduse vastuvõtmiseni.

Liikluspiiranguga teedel on lubatud üle 8 tonnise registrimassiga veokite liiklus ainult
vallavalitsuse poolt väljastatud eriloa alusel, väljaarvatud prügiveoautod, mille liiklemine
liikluspiiranguga teedel on lubatud ilma vallavalitsuse eriloata.