Avaleht

PostHeaderIcon TEADE

Võnnu Vallavolikogu 17.11.2016.a otsuse nr 39 „Konkursi läbiviimine soojamajanduse korraldamiseks“ viidi läbi  konkurss Võnnu alevikus asuva sooja tootmise ja jaotamise varade rentniku leidmiseks. Konkursi  tulemusel sõlmiti rendileping SW Energia OÜ-ga 12 aastaks. SW Energia alustab katlamajaga opereerimist ja sooja müügiga Võnnu alevikus alates 01.06.2017.

23.veebruari volikogu istungil otsustati esitada sooviavaldus ja alustada läbirääkimisi valla astumiseks AS Emajõe Veevärk aktsionäriks. Plaanide kohaselt alustab Võnnu vallas ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni teenuste pakkumist ja taristu opereerimisega AS Emajõe Veevärk alates 01.06.2017.

Vahetult enne operaatorite vahetust toimuvad kliendipäevad, millest teavitatakse kliente eelnevalt teatistega ja info ilmub Võnnu valla kodulehel.