Avaleht

PostHeaderIcon Võnnu Vallavolikogu istung toimub neljapäeval 6. aprillil 2017.a. algusega kell 8:30

Võnnu Vallavolikogu istung toimub neljapäeval 6. aprillil 2017.a. algusega kell 8:30 Võnnu vallamaja II korruse vahesaalis.

I Päevakord:
1. Võnnu Vallavolikogu 13.06.2012 määruse nr 11 „Võnnu valla korraldatud jäätmeveo kord“ muutmine;
2. Vallavara võõrandamine (Lepa tee 7).

EELNÕUD