Avaleht

PostHeaderIcon Kastre valla sümboolika leidmise lähteülesande kinnitamine ja ideekonkursi väljakuulutamine

LISA 1 Mäksa Vallavalitsuse 18.04.2017. a korralduse nr 47 juurde

Kastre valla sümboolika leidmise
ideekonkursi lähteülesanne


1.   Eesmärk
Konkursi korraldab Mäksa Vallavalitsus, reg. nr. 75015226, aadress Poka tee 39, Poka küla, Mäksa vald, 62308 Tartu maakond. Konkursi eesmärk on leida loodava Kastre valla ametiasutuse sümboolika motiiv, mida saab kasutada valla vapil, lipul, ametlikus dokumentatsioonis ja elektroonilistes väljundites.

2.    Konkursi tingimused
2.1.    Konkursi läbiviimise aeg on 20.04.2017-19.06.2017. Konkursitöö tuleb esitada Mäksa vallavalitsuse aadressile See e-posti aadress on kaitstud spämmirobotide vastu. E-posti aadressi nägemiseks peab olema JavaSkripti kasutamine olema lubatud. või Poka tee 39, Poka küla, Mäksa vald, 62308 Tartumaa hiljemalt 19.06.2017.a.
2.2.    Esitatavate tööde arv ei ole piiratud.
2.3.    Konkursi preemiafond on  2000 eurot. Nõuetekohaselt esitatud ja komisjoni hinnangul kolmele parimale tööle masktakse 500 eurot.
2.4.    Nõuetekohaselt esitatud ja sümboolika edasisel väljatöötamisel kasutatava idee esitaja saab lisapreemia summas 500 eurot. Juhul kui kasutatakse mitme konkursile esitatud töö motiive, jagatakse lisapreemia võrdsetes osades.
2.5.    Preemia saanud töö autor loovutab kõik õigused konkursile esitatud  tööle Mäksa Vallavalitsusele.

3.    Nõuded esitatavale tööle 3.1.    Sümboolika motiiv peaks olema piirkonda iseloomustav.
3.2.    Sümboolika motiiv peab olema lipu ja vapiformaadis.
3.3.    Sümboolika motiiv peab olema kasutatav ühevärvilisena.
3.4.    Sümboolika motiiv peab olema kasutatav nii suures, kui ka väikeses formaadis.

4.    Konkursitöö  vorm
4.1.    Töö tuleb esitada mustvalge ja värvilise lahendusena A4-formaadis põhjal.
4.2.    Elektrooniliselt esitatud töö visuaalne osa peab olema pdf või jpg vormingus.
4.3.    Sümboolika visuaalse idee kohta peab olema lisatud rtf, doc või pdf-vormingus seletuskiri.

5.    Hindamine
5.1.    Konkursile esitatud töid hindab komisjon, kuhu kuuluvad: Mart Keerutaja, Taivo Kirm, Urmas Paju, Jaanus Eensalu ja Margus Haavamägi.
5.2.    Ei hinnata töid, mis ei vasta käesolevale lähteülesandele.
5.3.    Ideekavandite hindamisel arvestatakse järgmisi kriteeriume:
5.3.1.     sümboolika mõistetavus;
5.3.2.     sümboolika originaalsus;
5.3.3.     sümboolika teostatavus.
5.4.    Komisjon valib esitatud tööde seast välja kuni kolm premeeritavat tööd.

6.    Konkursi lõpetamine
6.1.    Konkursi korraldaja informeerib peale komisjoni otsust konkursi tulemustest kõiki osavõtjaid hiljemalt 10 tööpäeva jooksul alates konkursitöö esitamise tähtpäevast.
6.2.    Premeeritud konkursitööde omandiõigus läheb konkursi korraldajale üle peale preemia(te) väljamaksmist 14 tööpäeva jooksul alates komisjoni otsuse tegemisest.
6.3.    Konkursitöödest kasutab konkursi korraldaja eelduslikult võidutööd edasise kujundamise korraldamiseks ja sõlmib selleks autoriga vastava lepingu. Samas ei ole konkursi korraldajal kohustust võitjaks osutunud konkursitöö edasiseks kasutamiseks ning korraldaja võib tagasi lükata kõik konkursitööd ja kuulutada konkursi ebaõnnestunuks.