Avaleht

PostHeaderIcon Suuremõõtmeliste ja ohtlike jäätmete kogumine Võnnu vallas 15.- 21. mai 2017

Suuremõõtmeliste jäätmete konteiner asub Võnnu alevikus vallamaja kõrval parklas
15. maist– 21. maini.
SUUREMÕÕTMELISED JÄÄTMED:
•    vana mööbel
•    elektroonikaseadmed (külmikud, kodumasinad)
•    vanarehvid

KONTEINERISSE EI TOHI LADUSTADA:
•    ohtlikke jäätmeid (vanaõli, õlifiltrid, akud, patareid, olmekeemia, värvijäägid, säästupirnid, taimekaitsevahendid, saastunud pakendid)
•    ehitusjäätmeid sh ETERNIIT

OHTLIKE JÄÄTMETE KOGUMISRING TOIMUB  20. MAIL (laupäeval).
Tasuta võetakse vastu järgmisi kodumajapidamises tekkivaid ohtlikke jäätmeid:
•    akud ja patareid
•    olmekeemiajäätmed
•    taimemürgid
•    värvijäägid
•    vanaõli ja õlifiltrid
•    ohtlikke aineid sisaldavad pakendid
•    elavhõbedat sisaldavad jäätmed (nt kraadiklaasid)
•    vanad ravimid

Kogumisringi ajakava

10.00 – 11.00 VÕNNU vallamaja kõrval parklas
11.15 – 12.15 LÄÄNISTE bussipeatuse juures
12.30 – 13.30 KURISTA bussipeatuse juures

Info: 53 414 205