Avaleht

PostHeaderIcon Võnnu Vallavolikogu istung toimub neljapäeval 18. mail 2017.a. algusega kell 8:30

Võnnu Vallavolikogu istung toimub neljapäeval 18. mail 2017.a. algusega kell 8:30 Võnnu vallamaja II korruse vahesaalis.

Päevakord:
1. Võnnu Vallavolikogu 3. juuli 2006.a. määruse nr 11 „Võnnu valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga liitumise ja selle kasutamise eeskiri” ning määrus nr 12 „Võnnu valla veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse hinna reguleerimise kord” tühistamine;
2. Võnnu valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise eeskirja kinnitamine;
3. Võnnu valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskirja kinnitamine;
4. Mäksa valla üldplaneeringu kooskõlastamine.

EELNÕUD