Avaleht

PostHeaderIcon Võnnu Vallavolikogu istung toimub neljapäeval 15. juunil 2017.a. algusega kell 8:30

Võnnu Vallavolikogu istung toimub neljapäeval 15. juunil 2017.a. algusega kell 8:30 Võnnu vallamaja II korruse vahesaalis.

I Päevakord:
1. Võnnu valla 2016.a. majandusaasta aruande kinnitamine;
2. Audiitori määramine;
3. Vallavara võõrandamine;
4. Vallavara soetamine;
5. Osalemine mittetulundusühingu Tartumaa Ühistranspordikeskus asutamisel.
II INFORMATSIOONID

EELNÕUD