Avaleht

PostHeaderIcon Tartu tn 34 detailplaneeringu avalik väljapanek

Võnnu Vallavalitsus on 20.06.2017.a korraldusega nr 91 vastu võtnud ja avalikule väljapanekule suunanud Võnnu aleviku Tartu tn 34 kinnistu ja lähiümbruse detailplaneeringu asukohaga Võnnu alevik.

Planeeritava ala suurus on ~6.8 ha. Detailplaneeringu eesmärgiks on Võnnu kooli staadioni rajamine, täiendava ehitusala määramine ning lahenduse andmine krundi haljastusele, heakorrale, juurdepääsuteedele ja tehnovõrkudega varustamisele.

Planeeringuga kavandatav staadion hõlmab endas 6-rajalist 100 ja 110 m sirgega jooksurada, 4-rajalist ovaali pikkusega 250 m, mille sisealale rajatakse jalgpallimuru ning kergejõustiku hüppe- ja heitealade platsid. Staadioni ühte otsa planeeritakse korvpalliplats ning teise otsa kunstmurukattega universaalne väljak. Staadioni inventari ja hooldusvahendite hoidmiseks on kavandatud kütteta abihoone ligikaudu 250 m² ehitusaluse pinnaga.

Planeeringu avalik väljapanek toimub 7.07 – 21.07.2017.a Võnnu vallamajas ja valla veebilehel www.vonnu.ee.

Võnnu aleviku Tartu tn 34 kinnistu ja lähiümbruse detailplaneering