Avaleht

PostHeaderIcon Võnnu Vallavolikogu istung toimub neljapäeval 17. augustil 2017.a. algusega kell 8:30

Võnnu Vallavolikogu istung toimub neljapäeval 17. augustil 2017.a. algusega kell 8:30 Võnnu vallamaja II korruse vahesaalis.

I PÄEVAKORD:
1. Võnnu Lasteaed Värvuke lasteaiaõpetajate töötasu alammäär;
2. Detailplaneeringu kehtestamine;
3. Omavalitsusüksuste ühiselt täidetavate ülesannete delegeerimine Tartumaa Omavalitsuste Liidule.

II INFORMATSIOONID

EELNÕUD