Avaleht Uudised Tartu tn 34 kinnistu ja lähiümbruse detailplaneering

PostHeaderIcon Tartu tn 34 kinnistu ja lähiümbruse detailplaneering

Võnnu Vallavolikogu 17.08.2017.a otsusega nr 16 kehtestati Võnnu aleviku Tartu tn 34 kinnistu ja lähiümbruse detailplaneering.
Detailplaneeringu eesmärgiks on Võnnu kooli staadioni rajamine, täiendava ehitusala määramine ning lahenduse andmine krundi haljastusele, heakorrale, juurdepääsuteedele ja tehnovõrkudega varustamisele.
Planeeringuga kavandatav staadion hõlmab endas 6-rajalist 100 ja 110 m sirgega jooksurada, 4-rajalist ovaali pikkusega 250 m, mille sisealale rajatakse jalgpallimuru ning kergejõustiku hüppe- ja heitealade platsid. Staadioni ühte otsa planeeritakse korvpalliplats ning teise otsa kunstmurukattega universaalne väljak. Staadioni inventari ja hooldusvahendite hoidmiseks on kavandatud kütteta abihoone ligikaudu 250 m² ehitusaluse pinnaga.

VÕNNU ALEVIKU TARTU TN 34 ja 34a KINNISTUTE JA NENDE LÄHIÜMBRUSE DETAILPLANEERING (seletuskiri)

JOONISED

Viimati uuendatud (Esmaspäev, 20 November 2017 12:15)