Avaleht

PostHeaderIcon Võnnu Vallavolikogu istung toimub neljapäeval 21. septembril 2017.a. algusega kell 8:30

Võnnu Vallavolikogu istung toimub neljapäeval 21. septembril 2017.a. algusega kell 8:30 Võnnu vallamaja II korruse vahesaalis.

Päevakord:
1. Võnnu valla hankekorra tühistamine
2. Teehoiukava kinnitamine
3. Kinnistu omandamine
4. Nõusoleku andmine Sihtasutusele Hooldekodu Härmalõng
5. Ettepanekud investeeringute kava koostamiseks
6. Huvihariduse ja huvitegevuse tegevuste kava kinnitamine

EELNÕUD