Avaleht

PostHeaderIcon Võnnu Vallavolikogu istung toimub neljapäeval 12. oktoobril 2017.a. algusega kell 8:30

I Päevakord:
1. Kinnistu omandamine
2. Huvihariduse ja huvitegevuse toetamise kord
3. Haldusterritoriaalse korralduse muutmise läbirääkimiste pidamiseks ja ettevalmistavat perioodil tegevuste läbiviimiseks loodud juhtkomisjoni liikmete töö tasustamine

II INFORMATSIOONID:

EELNÕUD