Avaleht

PostHeaderIcon Kastre valla volikogu valimiste valimisjaoskondade info

Kastre valla volikogu valimisteks on moodustatud 1 valimisringkond ja 3 valimisjaoskonda.

Valimisjaoskondade ja hääletamisruumide asukohad on järgmised:

Valimisjaoskond nr 1

Tel. 5887 0369

(valida saavad isikud, kelle elukohana rahvastikuregistrisse kantud Haaslava vald)

Valimisjaoskond nr 2

Tel. 5887 0370

(valida saavad isikud, kelle elukohana rahvastikuregistrisse kantud Mäksa vald)

Valimisjaoskond nr 3

Tel. 5887 0379

(valida saavad isikud, kelle elukohana rahvastikuregistrisse kantud Võnnu vald)

1) Vallamaja,

Kurepalu küla, Haaslava vald eelhääletamine 9-11. oktoober kell 12-20;

2) Priiuse seltsimaja, Kurepalu küla, Haaslava vald valimispäeval, 15. oktoobril kell 9-20

1) Aabitsa tee 1a,

Melliste küla, Mäksa vald eelhääletamine 9-11. oktoober kell 12-20 / valimispäeval, 15. oktoobril kell 9-20

 

1) Tartu tn 24,

Võnnu alevik, Võnnu vald eelhääletamine 9-11. oktoober kell 12-20 / valimispäeval, 15. oktoobril kell 9-20

 

 

Eelhääletamise päevadel korraldab lisaks eelhääletamisele ainult valija asukohas, kinnipidamiskohas, haiglas ja ööpäevases hoolekandeasutuses hääletamist

Eelhääletamise päevadel korraldab lisaks eelhääletamisele ainult valija asukohas, kinnipidamiskohas, haiglas ja ööpäevases hoolekandeasutuses hääletamist

Kodus hääletamine

Kui Te ei saa terviseseisundi või muu mõjuva põhjuse tõttu hääletada valimispäeval hääletamisruumis, võite Te taotleda hääletamist kodus.

Kodus hääletamise kirjalik taotlus saadetakse vallavalitsuse või valija elukoha järgse jaoskonnakomisjoni aadressil või toimetatakse kohale muul viisil. Vallavalitsusele saab taotluse esitada vaid valimispäevale eelnevatel päevadel.

Kodus hääletamise taotluse võite esitada ka telefoni teel elukohajärgsele jaoskonnakomisjonile valimispäeval kella 9.00-st kuni 14.00-ni. Jaoskonnakomisjon registreerib taotluse.

Kodus hääletamise taotlus peab sisaldama:

valija nime; valija isikukoodi; valija aadressi; valija sidevahendi numbrit; kodus hääletamise põhjust.

Kui jaoskonnakomisjon leiab, et taotlus ei ole põhjendatud, teavitab ta Teid taotluse rahuldamata jätmise asjaoludest.

Kodus hääletamist korraldavad vähemalt kaks jaoskonnakomisjoni liiget, kes saabuvad Teie asukohta. Te annate hääletamissedeli saamise kohta allkirja kodus hääletavate valijate nimekirja allkirjalahtrisse. Pärast hääletamissedeli täitmist murrate Te sedeli kokku ning lasete selle hääletamiskasti.