Avaleht

PostHeaderIcon Valimiskomisjoni teade Kastre Vallavolikogu uue koosseisu kokkukutsumise kohta

Kastre Vallavolikogu uue koosseisu esimese istungi kokkukutsumine
(Kastre valla valimiskomisjoni 23.10.2017 otsus nr 19)

Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse § 68 lõike 5 alusel kutsub valla valimiskomisjon valitud volikogu kokku hiljemalt seitsmendal päeval pärast valimistulemuste väljakuulutamise päeva. Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 43 lõike 1 alusel kutsub volikogu esimese istungi kokku valla valimiskomisjoni esimees hiljemalt seitsmendal päeval pärast valimistulemuste väljakuulutamist.

Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse § 13 lg 2, § 68 lg 5 ja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 43 lg 1 alusel, Kastre valla valimiskomisjon otsustas:

1. Kutsuda Kastre Vallavolikogu uue koosseisu esimene istung kokku 25. oktoobril 2017 kell 17.00. Istung toimub Kurepalu külas Priiuse seltsimaja suures saalis.

2. Esitada istungile järgmine päevakord:

2.1. Kastre Vallavolikogu esimehe valimine;

2.2. Kastre Vallavolikogu aseesimehe valimine;

2.3. Haaslava Vallavalitsuse, Mäksa Vallavalitsuse ja Võnnu Vallavalitsuse lahkumispalve ärakuulamine.

 

Annika Pajumaa-Murov

Valla valimiskomisjoni esimees

Kastre valla valimiskomisjoni veebilehel www.kastre.ee