Avaleht

PostHeaderIcon Kastre Vallavolikogu istung toimub teisipäeval 21. novembril 2017 kell 17.00 Võnnu Kultuurimaja II korrusel

Kastre Vallavolikogu istung toimub teisipäeval 21. novembril 2017 kell 17.00 Võnnu Kultuurimaja II korrusel

Arutlusele tulevad küsimused:

1) Kastre valla ametiasutuste ümberkorraldamine (ettekandja vallavanem Priit Lomp)
2) Kastre Vallavolikogu alatiste komisjonide koosseisude kinnitamine (ettekandjad alatiste komisjonide esimehed)
3) Vallavolikogu liikmetele tasu ja hüvituse maksmise kord (ettekandja vallavolikogu esimees Mati Möller)
4) Kastre valla vapi- ja lipu kavandi kinnitamine (lisa 1, lisa 2) (ettekandja vallavalitsuse liige Mart Keerutaja)
5) Kastre valla põhimäärus (ettekandja vallavanem Priit Lomp)
6) Kastre valla ametiasutuse teenistujate põhi- ja palgagruppide kinnitamine (ettekandja vallavanem Priit Lomp)
7) Kastre Vallavalitsuse ametiasutuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu kinnitamine (lisa 1, lisa 2)(ettekandja vallavanem Priit Lomp)
8) Kastre Vallavalitsuse ametiasutuse palgajuhend (lisa 1)(ettekandja vallavanem Priit Lomp)
9) Kastre valla ametiasutuste ametnike haridusele, töökogemusele, teadmistele ja oskustele esitatavad nõuded (ettekandja vallavanem Priit Lomp)
10)Isikliku kasutusõiguse seadmine (lisa 1)(ettekandja vallavanem Priit Lomp)
11) Kastre vallas Kaagvere külas aadressikoha liikluspind "Vooru tee“ määramine ja kohanimeregistrisse kandmine (ettekandja vallavanem Priit Lomp)
12) Kastre vallas Mäksa külas kohanime "Ürgoru Paadisadam" määramine ja kohanimeregistrisse kandmine (ettekandja vallavanem Priit Lomp)
13) Muud küsimused

Mati Möller
Volikogu esimees