Avaleht Uudised Kastre Vallavalitsus kuulutab välja konkursi vabade ametikohtade täitmiseks

PostHeaderIcon Kastre Vallavalitsus kuulutab välja konkursi vabade ametikohtade täitmiseks

Kastre Vallavalitsus kuulutab välja konkursi järgmiste vabade ametikohtade täitmiseks:

  • Jurist-menetlusspetsialist
  • Sotsiaalosakonna juhataja
  • Teabespetsialist
  • Huviharidus- ja noorsootööspetsialist
  • Sotsiaaltööspetsialist

Jurist-menetlusspetsialist

Ametikoha eesmärk on tagada ametiasutuse tegevuse õiguspärasus, samuti vallavolikogu, vallavalitsuse ja tema teenistujate õigusalane nõustamine ning osalemine õigusaktide ja lepingute koostamises. Samuti väärteomenetluste läbiviimine ja menetluses osalemine vallavalitsuse kui kohtuvälise menetleja nimel ja volitusel.

Nõuded kandidaadile:
Juriidiline kõrgharidus, töökogemus avalikus sektoris vähemalt 1 aasta;
Omab kogemust väärtegude menetlemisel;
Omab arvutialaseid teadmisi;
Omab B-kategooria juhtimisõigust;
Omab teadmisi kehtivatest õigusaktidest ning oskab neid oma töös kasutada;
On otsustus- ja vastutusvõimeline, sealhulgas täidab oma kohustusi täpselt ja õigeaegselt;
On hea suhtlemis- ja väljendusoskusega, hea pingetaluvusega ning analüüsi- ja sünteesivõimega.

Teenistuskoht asub
Tartumaa, Kastre vald, Kurepalu küla, Vallamaja
Teenistuskoha ametijuhendiga on võimalik tutvuda ww.haaslava.ee
Kandideerimistähtaeg 07.01.2018

Kandideerimiseks esitada:
CV
Motivatsioonikiri koos palgasooviga
Haridust tõendava dokumendi koopia
Essee „Valdkonna võimalused ja väljakutsed Kastre vallas“ (pikkus kuni 2lk)
Tööle asumise aeg esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 01.03.2018
Lisainfo: vallavanem Priit Lomp, 56 982 166, See e-posti aadress on kaitstud spämmirobotide vastu. E-posti aadressi nägemiseks peab olema JavaSkripti kasutamine olema lubatud.

Sotsiaalosakonna juhataja

Ametikoha eesmärk on sotsiaal-, tervishoiu- ja haridusvaldkonna töö koordineerimine, samuti valdkonnapoliitikate väljatöötamine, arendamine ja elluviimine. Osakonna ja valdkondlike komisjonide juhtimine, samuti osalemine pikaaegsete ja keerukamate klienditöö ümarlaudades.

Nõuded kandidaadile:

Sotsiaalalane mag. kõrgharidus, töökogemus avalikus sektoris vähemalt 1 aasta;
Omab arvutialaseid teadmisi;
Omab B-kategooria juhtimisõigust;
Omab teadmisi kehtivatest õigusaktidest ning oskab neid oma töös kasutada;
On otsustus- ja vastutusvõimeline, sealhulgas täidab oma kohustusi täpselt ja õigeaegselt;
On hea suhtlemis- ja väljendusoskusega, hea pingetaluvusega ning  analüüsi- ja sünteesivõimega;
Kasuks tuleb varasem klienditöö kogemus.

Teenistuskoht asub
Tartumaa, Kastre vald, Kurepalu küla, Vallamaja
Teenistuskoha ametijuhendiga on võimalik tutvuda ww.haaslava.ee
Kandideerimistähtaeg 07.01.2018

Kandideerimiseks esitada:
CV
Motivatsioonikiri koos palgasooviga
Haridust tõendava dokumendi koopia
Essee „Valdkonna võimalused ja väljakutsed Kastre vallas“ (pikkus kuni 2lk)
Tööle asumise aeg esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 01.03.2018
Lisainfo: vallavanem Priit Lomp, 56 982 166, See e-posti aadress on kaitstud spämmirobotide vastu. E-posti aadressi nägemiseks peab olema JavaSkripti kasutamine olema lubatud.

Teabespetsialist


Ametikoha eesmärk on teabe kogumine ja edastamine, pressiteadete koostamine ning infomaterjalide toimetamine. Samuti valla ametlike infokanalite arendamine ja tegevuse korraldamine. Juhib vallalehe toimetuse tööd, osaleb kodulehekülje ja sotsiaalmeediakanalite ajakohasuse tagamises ning toetab ametiasutust ametliku informatsiooni edastamises adressaatidele.

Nõuded kandidaadile:
Soovitatavalt ajakirjandusalane kõrgharidus;
Omab arvutialaseid teadmisi sh tunneb kujundus- ja küljendusprogramme;
Omab B-kategooria juhtimisõigust;
Omab kogemust erinevate ajakirjandusžanrite koostamisel;
On otsustus- ja vastutusvõimeline, sealhulgas täidab oma kohustusi täpselt ja õigeaegselt;
On hea suhtlemis- ja väljendusoskusega, hea pingetaluvusega ning  analüüsi- ja sünteesivõimega.

Teenistuskoht asub
Tartumaa, Kastre vald, Kurepalu küla, Vallamaja
Teenistuskoha ametijuhendiga on võimalik tutvuda ww.haaslava.ee
Kandideerimistähtaeg 07.01.2018

Kandideerimiseks esitada:
CV
Motivatsioonikiri koos palgasooviga
Haridust tõendava dokumendi koopia
Essee „Valdkonna võimalused ja väljakutsed Kastre vallas“ (pikkus kuni 2lk)
Tööle asumise aeg esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 01.03.2018
Lisainfo: vallavanem Priit Lomp, 56 982 166, See e-posti aadress on kaitstud spämmirobotide vastu. E-posti aadressi nägemiseks peab olema JavaSkripti kasutamine olema lubatud.

Huviharidus- ja noorsootööspetsialist


Ametikoha eesmärk on huviharidus- ja noorsootöövaldkonna töö koordineerimine, samuti valdkonnapoliitikate väljatöötamine, arendamine ja elluviimine. Koordineerib vallas tegutsevate spordiasutuste ning noorte- ja huvikeskuste tööd. Menetleb huvikoolide, huviringide ja –laagrite toetuste osalustasude taotlusi ning teisi valdkondlike avaldusi. Valdkondlike andmebaaside loomine ja täiendamine.

Nõuded kandidaadile:
Noorsootööalane kõrgharidus, soovitatavalt töökogemus avalikus sektoris vähemalt 1 aasta;
Omab arvutialaseid teadmisi;
Omab B-kategooria juhtimisõigust;
Omab teadmisi kehtivatest õigusaktidest ning oskab neid oma töös kasutada;
On otsustus- ja vastutusvõimeline, sealhulgas täidab oma kohustusi täpselt ja õigeaegselt;
On hea suhtlemis- ja väljendusoskusega, hea pingetaluvusega ning  analüüsi- ja sünteesivõimega.

Teenistuskoht asub
Tartumaa, Kastre vald, Kurepalu küla, Vallamaja
Teenistuskoha ametijuhendiga on võimalik tutvuda ww.haaslava.ee
Kandideerimistähtaeg 07.01.2018

Kandideerimiseks esitada:
CV
Motivatsioonikiri koos palgasooviga
Haridust tõendava dokumendi koopia
Essee „Valdkonna võimalused ja väljakutsed Kastre vallas“ (pikkus kuni 2lk)
Tööle asumise aeg esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 01.03.2018
Lisainfo: vallavanem Priit Lomp, 56 982 166, See e-posti aadress on kaitstud spämmirobotide vastu. E-posti aadressi nägemiseks peab olema JavaSkripti kasutamine olema lubatud.

Sotsiaaltööspetsialist

Ametikoha eesmärk on piirkondliku (Võnnu) sotsiaaltöö koordineerimine ja elluviimine. Taotleja abivajaduse hindamine ning tegevuste korraldamine inimeste elukvaliteedi toimetuleku ja osalusvõime säilitamiseks ja kasvatamiseks. Valdkondlike andmebaaside täiendamine ja abivajajate nõustamine.

Nõuded kandidaadile:
Soovitavalt kõrgharidus või töökogemus sotsiaaltöö valdkonnas;
Omab arvutialaseid teadmisi;
Omab B-kategooria juhtimisõigust;
Omab teadmisi kehtivatest õigusaktidest ning oskab neid oma töös kasutada;
On otsustus- ja vastutusvõimeline, sealhulgas täidab oma kohustusi täpselt ja õigeaegselt;
On hea suhtlemis- ja väljendusoskusega, hea pingetaluvusega ning  analüüsi- ja sünteesivõimega.

Teenistuskoht asub
Tartumaa, Kastre vald, Võnnu alevik
Teenistuskoha ametijuhendiga on võimalik tutvuda ww.haaslava.ee
Kandideerimistähtaeg 07.01.2018

Kandideerimiseks esitada:
CV
Motivatsioonikiri koos palgasooviga
Haridust tõendava dokumendi koopia
Essee „Valdkonna võimalused ja väljakutsed Kastre vallas“ (pikkus kuni 2lk)
Tööle asumise aeg esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 01.03.2018
Lisainfo: vallavanem Priit Lomp, 56 982 166, See e-posti aadress on kaitstud spämmirobotide vastu. E-posti aadressi nägemiseks peab olema JavaSkripti kasutamine olema lubatud.