PostHeaderIcon Hajaasustuse programm

Hajaasustuse programm avatakse Tartumaal 7. aprillil, toetusavaldusi vee-, kanalisatsiooni-,
ja juurdepääsuteede valdkonnas saab esitada kuni 7. juunini 2017.a.

Hajaasustuse programmi eesmärgiks on tagada hajaasustusega maapiirkondades elavatele
peredele head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele neis piirkondades.

Toetatakse kodumajapidamiste veesüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide ja
juurdepääsuteedega seotud tegevusi. Juhul kui majapidamine ei ole elektrivõrguga liitunud,
toetatakse ka autonoomsete elektrisüsteemidega seotud tegevusi.

Toetust saavad taotleda hajaasustuse piirkonnas elavad füüsilised isikud,
kes vastavad järgmistele nõuetele:

1. taotleja elab alaliselt selles majapidamises, millele ta toetust taotleb;

2. taotleja elukoht on ka rahvastikuregistri andmete kohaselt selles majapidamises,
millele ta toetust taotleb (vähemalt alates 1. jaanuarist 2017);

3. taotlejal ei tohi taotluse esitamise hetkel olla riiklike maksude osas maksuvõlga,
välja arvatud juhul, kui see on ajatatud.

Projekti maksimaalne toetus programmist on ühe majapidamise kohta 6500 eurot.
Programmist eraldatud toetuseks loetakse ka ajavahemikus 2012–2016 hajaasustuse elektriprogrammist,
hajaasustuse veeprogrammist ning hajaasustuse programmist saadud toetuse summa.
Taotleja ja kaastaotleja oma- ja kaasfinantseering peab kokku moodustama vähemalt
33,33 % projekti kuludest.

Taotlus koos lisadokumentidega esitatakse vallavalitsusele.
Töid tohib alustada alles pärast seda, kui projekti osas on tehtud rahastamisotsus
ning toetuse saajaga on sõlmitud toetusleping.

Selleks, et Teie taotlus vastaks kehtestatud nõuetele, lugege enne taotluse koostamist kindlasti
läbi programmdokument ja konsulteerige valla ametnikuga.

Taotlusvormid leiate EAS kodulehelt:

http://www.eas.ee/teenus/hajaasustuse-programm/

Hajaasustuse programmi hindamiskomisjoni kuuluvad:
Teet Helm- vallavanem
Helbe Peiker- vallavanema abi
Maanus Ringo- ehitusnõunik
Aili Reinhold- vanemraamatupidaja
Üllar Reino- vallasekretär

 

Programmi prioriteetsed valdkonnad:
prioriteet nr 1- veesüsteemid;
prioriteet nr 2- kanalisatsioonisüsteemid;
prioriteet nr 3- juurdepääsuteed;
prioriteet nr 4- autonoomsed elektrisüsteemid.

Võnnu Vallavalitsuse 29.03.2016 korraldus nr 40
"Hajaasustuse programmi taotluste hindamiskomisjoni moodustamine"

Võnnu Vallavalitsuse 24.05.2016 korraldus nr 86
"Hajaasustuse programmi taotluste hindamiskomisjoni kosseisu muutmine"

Enne taotluse esitamist tasub aga kindlasti ka vallast nõu küsida.

Taotlusvormid ja programmdokument on leitavad EAS kodulehelt:

http://www.eas.ee/teenus/hajaasustuse-programm/#articleblock-Taotlejale

Vajalikud viited:

Lisainformatsioon: Helbe Peiker tel. 53414205 See e-posti aadress on kaitstud spämmirobotide vastu. E-posti aadressi nägemiseks peab olema JavaSkripti kasutamine olema lubatud.